päiv. 18.5.2017

Bussikuljetukset asemalta hotellille

Bussikuljetuksia junille -tietoja päivitetty ao. juna-aikataulujen yhteyteen, ks. alla.

 

---

päiv. 4.4.2017

Liittokokouskutsu ja liittokokousasiakirjat

Liittokokouskutsu ja liittokokousasiakirjat liittokokousedustajille on lähetetty 3.4.2017. Yhdistyksille, piireille ja yhteisöjäsenille on kokousedustajien lisäksi yksi järjestökappale.

Pyydämme kirjeen saajia toimittamaan esitysvihot kokouskutsuineen valituille / valittaville liittokokousedustajille.

Liittokokouskutsu löytyy tältä sivulta alempaa tiedostona.

---

Liittokokousedustajien valtakirjalomakkeet

Liittokokousedustajien valtakirjalomakkeet tulee palauttaa allekirjoitettuna liiton toimistoon 12.5.2017 mennessä. Valtakirjan saapumisesta lähetetään palautusvahvistus sähköpostilla, joten ilmoitattehan sähköpostiosoitteen, johon vahvistus lähetetään.

Pyydämme kuitenkin vielä ottamaan kopion valtakirjasta mukaan liittokokoukseen.

Lomake on lähetetty yhdistyksille järjestökirjeessä 1/2017, 22.2.2017.

---

Juna-aikatauluja

Liittokokousedustajat, jotka tulevat junalla paikalle, kannattaa varata junalippu Imatralle (ei Lappeenrantaan), koska siitä on lyhyempi matka Holiday Club Saimaalle.

13.6. ja 14.6.2017
Helsinki – Imatra
07.23 – 09.45     (14.6. bussikuljetus hotellille)
10.17 – 12.43     (14.6. bussikuljetus hotellille)
13.17 – 15.43

Joensuu – Imatra  
09.17 – 11.12     (14.6. bussikuljetus hotellille)
12.17 – 14.20
15.17 – 17.10

15.6.2017
Imatra – Helsinki
11.12 – 13.42
14.12 – 16.42     (bussikuljetus asemalle, lähtöaika hotellilta ilm. myöhemmin)
17.12 – 19.42     (kokouksen jatkuessa tarvittaessa bussikuljetus asemalle)

Imatra – Joensuu
09.47 – 11.40
12.46 – 14.40     (bussikuljetus asemalle, lähtöaika hotellilta ilm. myöhemmin)
15.46 – 17.40     (kokouksen jatkuessa tarvittaessa bussikuljetus asemalle)

Pyrimme järjestämään yhteiskuljetuksia bussilla asemalta hotellille tietyille junille.
Tiedotamme niistä tällä sivulla.

---

 

 

päiv. 21.3.2017

Liittokokousedustajien valtakirjat

Jokainen liiton jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan edellisen kalenterivuoden lopussa olleen jäsenmääränsä jokaista alkavaa 300 lukua kohden.

Äänioikeus liittokokouksessa on ainoastaan niiden jäsenjärjestöjen edustajilla, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa siihen saakka.  Yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa.

Piiri saa lähettää liittokokoukseen edustajan, jolla ei ole äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, valtuuston puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajilla, yhteisöjäsenillä, piirin edustajilla sekä hallituksen nimeämillä liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtuuston jäsenillä, liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kotimaisilla ja ulkomaisilla kutsuvierailla ja liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus.

Kokousedustajien valtakirjat on palautettava yhdistyksen virallisesti allekirjoittamana liiton toimistoon (osoite PL 168, 00531 Kelsinki) viimeistään 12.5.2017. 

Valtakirjalomakkeet on postitettu yhdistyksille järjestökirjeessä helmikuussa 2017.

--- 

 

 

 

päiv. 17.12.2016

Esitykset ja aloitteet

Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsenjärjestön jäsen, jäsenjärjestö, piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto.

Esitykset on toimitettava kirjallisina hallitukselle osoitettuina Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n toimistoon (osoite PL 168, 00531 Helsinki) viimeistään 31.1.2017.

--- 

 

 

päiv. 14.10.2016

Ennakkoilmoitus liittokokouksesta


Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n varsinainen liittokokous pidetään Holiday Club Saimaalla, Lappeenrannassa 14.–15.6.2017.

Kokouksessa käsitellään jäsenille toimitettavassa esitysvihkossa olevat ja liiton sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.

Jokainen liiton jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan edellisen kalenterivuoden lopussa olleen jäsenmääränsä jokaista alkavaa 300 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa.

Äänioikeus liittokokouksessa on ainoastaan niiden jäsenten edustajilla, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa siihen saakka.  Yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa.

Piiri saa lähettää liittokokoukseen edustajan, jolla ei ole äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, valtuuston puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajilla, yhteisöjäsenillä, piirin edustajilla sekä hallituksen nimeämillä liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Valtuuston jäsenillä, liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kotimaisilla ja ulkomaisilla kutsuvierailla ja liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus.

Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsenjärjestön jäsen, jäsenjärjestö, piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto.

Esitykset on toimitettava kirjallisina hallitukselle osoitettuina Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n toimistoon, PL 168, 00531 Helsinki, viimeistään 31.1.2017.

Kokousedustajien valtakirjat on lähetettävä liiton toimistoon viimeistään 12.5.2017.

Helsingissä 29. pnä syyskuuta 2016

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Hallitus

---