Tradekan tukemat

Osuuskunta Tradeka tukee EKL:n järjestötoiminnan ja vaikuttamistyön kursseja syksyllä 2018. Tarjous on voimassa vain tämän syksyn kursseille, joten kannattaa ottaa tilaisuudesta kiinni! Kurssien kouluttajina toimivat Petra Toivonen, Tarja Pajunen ja Mikko Suomalainen EKL:stä.

 

UUTTA. Näille kursseille osallistuvien on mahdollista saada myös matkakorvaukset matkoista Rajaniemeen.


 

Järjestötoiminnan syventävä kurssi 17.-19.10.

Kurssin tarkoituksena on syventää olemassa olevaa järjestöosaamista sekä tuoda uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Kurssille osallistuminen ei edellytä keväällä toteutetun järjestötoiminnan peruskurssin suorittamista, vaan kiinnostus järjestötoiminnan kehittämistä kohtaan riittää. Kurssilla käsitellään seuraavia järjestötoiminnan aihealueita:

  • Järjestöjen vuosisuunnittelu ja strategiatyö

  • Hallitustyöskentely ja ryhmädynamiikka

  • Osallistavat toimintatavat ja joustavat toimintamallit

  • Kampanjointi ja ad hoc -toiminta

  • Uutena aihealueena järjestämistoimintaan tutustuminen

 

Kurssin hinta on Osuuskunta Tradekan tukemana 50 €

Linkki sähköiseen ilmoittautumiseen

 


 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 29.-31.10.

Kiinnostaako edunvalvonta ja vaikuttaminen? Ekln yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssilla perehdytään edunvalvonnan ja vaikuttamisen saloihin asiantuntijoiden opastuksella. Kurssin painopiste on yhdistyksen ja jäsenistön tekemässä vaikuttamistyössä. Kurssilla tutustutaan myös kampanjointiin, kunta- ja valtakunnan tason vaikuttamistyöhön sekä edunvalvonnan lähtökohtiin ja periaatteisiin.

 

Kurssi on Osuuskunta Tradekan tukemana MAKSUTON

Linkki sähköiseen ilmoittautumiseen