Opintovastaavan työkalupakki

Tämä sivu pyrkii olemaan nimensä mukaisesti EKL-Yhdistysten ja Piirien opintovastaavien työkalupakki, josta on löydettävissä tärkeimmät dokumentit ja lomakkeet mm. kurssitukien hakemisesta. Sivulla on myös ajankohtaista tietoa EKL Koulutuksesta sekä kättä pidempää yhdistysten omien koulutusten järjestämiseen.

 

Kurssituet

Kurssitukea voi hakea yhdistysten ja piirien omien koulutusten järjestämiseen kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat ovat huhti-toukokuussa sekä loka-marraskuussa. Hakuajoista tiedotetaan mm. EKL Koulutuksen kotisivuilla ja uutiskirjeissä sekä liiton jäsenkirjeissä ja uutiskirjeissä. Hakuilmoitus kevään 2020 kursseista julkistetaan syyskuussa 2019. Samaan aikaa julkistetaan myös uusimmat hakulomakkeet (älä käytä aiempien hakukierrosten lomakkeita).

Kurssituen hakeminen on yksinkertaista; täytä vain Kurssituen hakulomake ja tutustu Kurssituen hakuohjeeseen. Käytä siis vain kullekin kierrokselle tarkoitettua lomaketta (esim. KEVÄT 2020).

Kurssituen raportointi on myös yksinkertaista; täytä Kurssin raportointilomake, Kurssin ohjelma sekä Kurssin osallistujalomake. Voit siis selvitä raportoinnista kolmella A4-paperilla. Raportteja laadittaessa kannattaa tutustua Kurssituen raportointiohjeisiin.

 

Ladattavaien lomakkeiden käyttö (alla)

On suositeltavaa, että Opintovastaavan työkalupakki (eli alla olevat dokumentit) on EKL-Yhdistyksen opintovastaavan hallussa vähintään yhtenä fyysisenä paperimappina sekä sähköisenä kansiona yhdistyksen omilla kotisivuilla. Työkalupakki voi olla kotisivuilla kaikille avoimena tai kirjautumisen takana sen mukaan mitä mappiin talletetaan (esimerkiksi kurssiraportteja ei kannata laittaa yleiseen saatavuuteen). Yhdistys voi tallentaa omia dokumenttejaan omaan työkalupakkiinsa liiton sivustoilta tallennettujen tiedostojen lisäksi.

Tämän sivun työkalupakin sisältöä päivitetään jatkuvasti liitossa. Materiaalien päivityksen voit tunnistaa tiedostonimien loppuun lisätyistä päivämääristä. Yhdistys voi kopioida uusimmat versiot omiin työkalupakkeihinsa.

 

Tervetuloa mukaan käyttämään uutta työkaluamme!