Kulturkilometer 2019

Från början av 2019 har pensionärer och PCF-föreningarna möjlighet att skapa en ny form av gemenskap på Kulturkilometer-evenemang, som förenar kultur och motion. De kulturella evenemanget sker alltså inte enbart på teatrar, utställningar eller i musiksalar, utan mycket nära de äldres egen vardag.

Avsikten med Kulturkilometer-evenemanget är att förstärka de pensionerades gemenskap och ta fram en ny, skapande seniorkultur, där man genom att röra på sig tillsammans delar kulturupplevelser.

Ett Kulturkilometer-evenemang består av tre delar:

  1. Gruppen promenerar ett antal kilometrar mellan det kulturmål den valt och sin boningsort.
  2. Gruppen bekantar sig med information om kulturmålet och diskuterar det med varandra.
  3. När den uppnått antalet kilometrar genomför gruppen ett evenemang som liknar gruppen och presenterar kulturmålet.

Det viktiga är att Kulturkilometer-evenemanget genomförs som grupp och inom närområdet (på stigar, gränder, gångvägar, i skogen, köpcenter osv. där gruppen vill röra sig). Varje gruppmedlems promenad räknas med i kulturkilometrarna. Man behöver alltså inte på riktigt vandra till målet, det kan vara längre bort eller på olika håll i Finland. Slutevenemanget kan gruppen genomföra på det sätt den vill.

Verksamheten Livskraft (Elinvoima) stöder promenaderna inom kulturkilometrarna genom att skicka en stegmätare till varje grupp.

Kontakta och registrering:
Janne Lahtia
050 576 6918
janne.lahtia@elakkeensaajat.fi

 


Den kulturella kilometerhändel-sen stöds Eino Grön, en underhållare för att fira sitt 80-årsjubileum 2019.

Han kommer att välja bland de genomförande de tre mest intressanta, som kommer att belönas den 26-28 november 2019 av EKL: s Good Wind Cruise.


Material

PDF-tiedostoBroschyr (228 kB)
PDF-tiedostoInstruktioner (121 kB)
PDF-tiedostoRapport (107 kB)