Julkaisuja


TUTUSTU JA TULOSTA JULKAISUJEN ESITE

Bucket list
Eläkkeensaajien ensimmäisen Bucket listin tarkoituksena on, että ihminen kääntää ajatuksensa velvollisuuksien ja tärkeiden päivämäärien lisäksi myös tavoitteisiinsa, suunnitelmiinsa sekä haaveisiinsa ja laatii niistä konkreettisen listan. Listoja voi täyttää aina uusia, edellisen täytyttyä. Maksuton.
Tutustu Bucket list esitteeseen


Muistatko vielä sen päivän - Larp muistelutyön menetelmänä
Vuoden 2019 alussa Elinvoimaa-toiminnassa julkaistu ikääntyvien ryhmille tarkoitettu muistelutyön ja Larppauksen yhdistävä menetelmäopas. Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet taide- ja/tai pelilähtöisistä menetelmistä, ovat kiinnostuneita muistelutilaisuuden järjestämisestä ja ohjaamisesta tai haluavat perehtyä larpin menetelmälliseen käyttöön. Opas on maksuton.


Hyvän mielen kulttuurikerho -käsikirja mielen hyvinvointia edistävien kerhojen toimintaan
Hyvän mielen kulttuurikerhon -käsikirja johdattelee ikääntyneiden ryhmiä käynnistämään oman kerhon ikääntyneiden yhteisöihin, erilaisille alueelle sekä erilaisten verkostojen kanssa yhdessä. Julkaisussa korostetaan positiivisen mielenterveyden, sosiokulttuurisen innostamisen ja yhteisömuistin merkitystä ikääntyneille suunnatun ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa. Kirjassa tuodaan runsaasti ideoita, menetelmiä ja niiden vaikutuksia kerhon suunnittelun sekä toteuttamisen tueksi. Käsikirjasta on koottu maksuton kahden vuorokauden koulutus (ks. Elinvoimaa-koulutus). Käsikirjaa voi myös tilata hintaan 20 €. Tiedustelut Elinvoimaa työntekijät.


Eläkkeensaaja ystäväni -kirja
Eläkkeensaaja ystäväni on useimmille tuttu Ystäväkirja kouluajoilta. Ikääntyneet voivat ottaa Ystäväkirjan mukaansa esimerkiksi toinen toistensa luona vieraillessa. Kirjaan on hauska kerätä tietoa ystävistä ja keskustella sen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä, samalla kun sitä täytetään. Kirjaan mahtuu 23:n ystävän vastaukset. Ystäväkirja soveltuu käytettäväksi erilaissa ikääntyneiden ryhmissä, harrastuspiireissä, verkostoissa ja työporukoissakin. Ystäväkirja on maksuton.


Elinvoimaa Mielen hyvinvointia eläkkeensaajalle -käsikirja
Käsikirjaan on koottu vinkkejä erilaisista toiminnoista, joiden tiedetään tukevan ikääntyvän ihmisen mielen hyvinvointia. Toiminta-aiheina on jooga, numerojumppa, taidemaalausharjoitus, tuolijumppa, naurujooga, musiikki ja laulu sekä ruoka. Jokaiseen aiheeseen liittyy Youtubeen ja alla olevaan luetteloon tallennetut videoesitykset, jotka opastavat niiden toteuttamiseen. Voit tulostaa käsikirjan sivun alareunasta. Käsikirjan saa maksutta.

Katso toimintavideot alta:
Ruoka
Musiikki
Jooga
Naurujooga
Numerojumppa
Tuolijumppa
Taide -Maalaaminen
Kulttuurikatselmus 2018 kooste
Mitä kulttuuri merkitsee sinulle?


Käskynkässä kerhoon -työkirja
Työkirja on tarkoitettu vertaisohjaajille  tukemaan kerhotoiminnan ohjaamista. Kirjassa käydään läpi Elinvoimaa -kerhotoiminnan käynnistämiseen liittyviä näkökulmia ja vinkkejä, sekä ideoidaan kerhotoiminnan sisältöjä. Kirja antaa vinkkejä myös Käskynkkä -ystävätoiminnan käynnistämiseen. Voit tulostaa työkirjan sivun alareunasta tai tilaa se maksutta liitosta.

Lisätietoa ja julkaisujen tilaukset osoitteista:
anu.kuikka@elakkeensaajat.fi tai
janne.lahtia@elakkeensaajat.fi