« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Toiminta » Elinvoimaa-toiminta

Elinvoimaa-toiminta


“Olla läsnä ja kuunnella” Raportti ikääntyvien mielen hyvinvoinnin edistäminen -kyselyn tuloksista.

Kyselyn tulokset tuovat esiin, että eläkkeensaajat haluavat itse olla suunnittelemassa mielen hyvinvointia tukevaa toimintaa, toteuttaa sitä tai osallistua sellaiseen mahdollisimman lähellä. Eli toiminnan on hyvä olla helposti saavutettavissa. Toiminnan edullisuus ja maksuttomuus nousivat myös tärkeiksi asioiksi. Ikääntyvät arvostavat yhteisöllisyyttä, joten sen toteutumiseksi toivotaan tukea esim. ystävätoimintaa ja jopa Hyvinvointivastaavia tai alueellisia koulutettuja vetäjiä ja nuorempaa väkeä mukaan.
 


EKL Elinvoimaa -toiminta suuntaa toimensa jäsenyhdistysten eläkkeensaajien syrjäytymisen ehkäisemiseen ja ennaltaehkäisevään mielen hyvinvoinnin tukemiseen kehitettyjen toimintatapojen levittämiseen ja kehittämiseen.

Elinvoimaa -toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ovat seuraavat:

 1. Hyvän mielen kulttuurikerho-ohjaajakoulutuksien järjestäminen ja kerhojen käynnistäminen yhdistyksissä. Kerhojen tukeminen uudella materiaalilla sekä koulutuksella, jolloin EKL -yhdistykset voivat uudistaa mielen hyvinvointia tukevaa toimintaa.
   
 2. Yhdistysten vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen (niin kerhojen, virkistystoiminnassa kuin hallinnoinnissa tai yhdistyksen ulkoupolella toimivien vapaaehtoisten), ohjauksellisten toimintatapojen koulutuspaketin ja materiaalin avulla. Luotsi-toimintatavoilla edistetään vapaaehtoisten jaksamista.
   
 3. Kehitetään uusia tapoja toteuttaa seniorikulttuuria, kuten 2.1.-30.10.2019 kestävällä Kulttuurikilometrit 2019 -tapahtumalla ja Kulttuuripassi-kokeilulla.
   
 4. Kehitetään Elinvoimaa -toiminnan viestinnällisiä toimenpiteitä, kohderyhmien tavoittamiseen, hyödyntäen myös sosiaalisen median mahdollisuuksia, kuten Facebook, Youtube ja Instagram.
   
 5. Tehdään viestinnällistä yhteistyötä Mielellään-yhteistyöverkostossa (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Suomen mielenterveysseura ja Eläkeliitto).


Elinvoimaa -toimintaa luotsaavat eteenpäin:

Anu Kuikka                                   Janne Lahtia
järjestösuunnittelija                       järjestösuunnittelija
puh. 050 911 3247                        puh. 050 576 6918
anu.kuikka@elakkeensaajat.fi           janne.lahtia@elakkeensaajat.fi


EKL Elinvoimaa -toiminta toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stea:n kohdennetulla avustuksella (Ak).

 


 


19.1.2020 klo 14:30:56