Elinvoimaa-toimintaEKL Elinvoimaa -toiminta suuntaa toimensa jäsenyhdistysten eläkkeensaajien syrjäytymisen ehkäisemiseen ja ennaltaehkäisevään mielen hyvinvoinnin tukemiseen kehitettyjen toimintatapojen levittämiseen ja kehittämiseen.

Kevään 2017 aikana toteutettiin eri puolille Suomea suuntautunut 100 lasissa eläkkeellä - keskustelukiertue. Lue kiertueesta lisää täältä.
 

Elinvoimaa -toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ovat seuraavat:

 1. Hyvän mielen kultturikerho-ohjaajakoulutuksien järjestäminen ja kerhojen käynnistäminen yhdistyksissä. Kerhojen tukeminen uudella materiaalilla sekä koulutuksella, jolloin EKL -yhdistykset voivat uudistaa toimintaansa.
   
 2. Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukeminen (niin kerhojen, virkistystoiminnassa kuin hallinnoinnissa toimivien vapaaehtoisten), kokoamalla työnohjauksellisten toimintatapojen materiaali ja koulutuspaketti, joilla edistetään vapaaehtoistoimijoiden jaksamista.
   
 3. Käynnistetään kehittämistyö jäsenyhdistysten paikallisen yhteistyön/verkostotoiminnan tukemiseen.
   
 4. Kehitetään Elinvoimaa -toiminnan viestinnällisiä toimenpiteitä, kohderyhmien tavoittamiseen, hyödyntäen myös sosiaalisen median mahdollisuuksia, kuten Facebook, Youtube ja Instagram.
   
 5. Tehdään viestinnällistä yhteistyötä Mielellään-yhteistyöverkostossa (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Suomen mielenterveysseura ja Eläkeliitto).


Elinvoimaa -toimintaa luotsaavat eteenpäin:

Anu Kuikka
järjestösuunnittelija
puh. 050 911 3247
anu.kuikka@elakkeensaajat.fi


EKL Elinvoimaa -toiminta toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stea:n kohdennetulla avustuksella (Ak).