Liittokokousedustajien valtakirjat

 

Jokainen liiton jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan edellisen kalenterivuoden lopussa olleen jäsenmääränsä jokaista alkavaa 300 lukua kohden.

Äänioikeus liittokokouksessa on ainoastaan niiden jäsenjärjestöjen edustajilla, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa siihen saakka.  Yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa.

Piiri saa lähettää liittokokoukseen edustajan, jolla ei ole äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, valtuuston puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajilla, yhteisöjäsenillä, piirin edustajilla sekä hallituksen nimeämillä liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtuuston jäsenillä, liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kotimaisilla ja ulkomaisilla kutsuvierailla ja liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus.

Kokousedustajien valtakirjat on palautettava yhdistyksen virallisesti allekirjoittamana liiton toimistoon (osoite PL 168, 00531 Kelsinki) viimeistään 12.5.2017. 

Valtakirjalomakkeet on postitettu yhdistyksille järjestökirjeessä helmikuussa 2017.

 

 

Esitykset ja aloitteet

 

Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsenjärjestön jäsen, jäsenjärjestö, piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto.

Esitykset on toimitettava kirjallisina hallitukselle osoitettuina Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n toimistoon (osoite PL 168, 00531 Helsinki) viimeistään 31.1.2017.


Ennakkoilmoitus liittokokouksesta


Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n varsinainen liittokokous pidetään Holiday Club Saimaalla, Lappeenrannassa 14.–15.6.2017.

Kokouksessa käsitellään jäsenille toimitettavassa esitysvihkossa olevat ja liiton sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.

Jokainen liiton jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan edellisen kalenterivuoden lopussa olleen jäsenmääränsä jokaista alkavaa 300 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa.

Äänioikeus liittokokouksessa on ainoastaan niiden jäsenten edustajilla, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa siihen saakka.  Yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa.

Piiri saa lähettää liittokokoukseen edustajan, jolla ei ole äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, valtuuston puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajilla, yhteisöjäsenillä, piirin edustajilla sekä hallituksen nimeämillä liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Valtuuston jäsenillä, liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kotimaisilla ja ulkomaisilla kutsuvierailla ja liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus.

Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsenjärjestön jäsen, jäsenjärjestö, piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto.

Esitykset on toimitettava kirjallisina hallitukselle osoitettuina Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n toimistoon, PL 168, 00531 Helsinki, viimeistään 31.1.2017.

Kokousedustajien valtakirjat on lähetettävä liiton toimistoon viimeistään 12.5.2017.

Helsingissä 29. pnä syyskuuta 2016

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Hallitus