« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Media » Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto

 

EKL:n TUNNUKSESTA ELI LOGOSTA

 

Tämä ohjeisto on avuksi yhdistysten, piirien ja sidosryhmien tarpeisiin silloin, kun viestinnässä tarvitaan EKL-tunnuksia eli logoja. Ohjeiden avulla EKL:n graafinen ulkoasu pysyy yhtenäisenä ja helposti tunnistettavana.

 

Liiton päälisäväri viestinnässä on punainen; muina väreinä valkoinen, musta sekä mustasta rasteroidut harmaat sävyt. Näitä käytetään, kun pitää tilata painotuotteita tai muuten määrittää oikeat värit logon käytössä.

 

Pyöreää puna-valkoista EKL-logoa käytetään

a) itsenäisenä

b) yhdessä ns. auki kirjoitetun logotekstin (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry tai esim. Petäjäveden Eläkkeensaajat ry) kanssa kuten yllä.

 

Älä skaalaa eli venytä tunnuksia vaan pidä ne 1:1 koossa. Kuvan koon muuttaminen varsinkin pienestä kuvasta isommaksi johtaa vääjäämättä laadun heikkenemiseen.

 

Asiakirjoihin voi suoraan lisätä vasempaan yläkulmaan jpg-muotoisen EKL-logon (kuva), jonka värit ovat oikeat. Kyseiset logovaihtoehdot on kopioitavissa ja tallennettavissa omalle tietokoneelle tämän tekstin lopussa olevista linkistä.

 

LOGON ERI ELEMENTIT

 

Liiton logo muodostuu kahdesta eri elementistä: pyöreästä EKL-pallosta sekä varsinaisesta logotekstistä.

Pyöreää EKL-logoa voi myös käyttää yksinään sellaisissa yhteyksissä, joista ilmenee muilla tavoin, mistä järjestöstä on kyse.

 

1) EKL-logo:

Yhdistelmä pallologo + auki kirjoitettu logoteksti ”Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry”.

a) värillinen

– värillinen pallologo ja logoteksti mustana tai tummanharmaana (tai punaisena)

b) mustavalkoinen

– 100 %:n mustan sijaan voi käyttää tummanharmaata, esim. 70–80 %:n mustaa

 

2) Pallologo

a) värillinen

– pallo punainen ja EKL-teksti sen sisällä valkoinen

b) mustavalkoinen:

– pallo musta tai tummanharmaa ja EKL-teksti sen sisällä valkoinen.


Lisäelementit:


Tarvittaessa voi asettelussa käyttää erilaisia irrallisia täyte-elementtejä.


1) Linjat ja viivat:

– harmaa (harmaan sävy 30–60%:n musta), punainen ja musta

 

2) Palkit ja laatikot:

– harmaa palkki/laatikko (harmaan sävy 15–50 %:n musta) tai punainen, jossa teksti valkoisena (ns. negatiiviteksti)

– musta palkki/laatikko, jossa valkoinen teksti

 

Huom! Käytä mustaa palkkia/laatikkoa harkitusti ja vain matalissa palkeissa.

 

ERI VÄRIMAAILMAT, ERI KÄYTTÖTARKOITUKSET

 

EKL:n punainen:

– nettikäytössä RGB-väri: R218, G32, B39

– printti- eli painotöissä CMYK-väri: C0, M93, Y97, K0

– 1-väripainatuksissa (esim. t-paita, kangaskassi) PMS 485

Punaista käytetään aina 100 %:n peittävänä (ei vaaleampia sävyjä).

 

Harmaat:

Mustasta rasteroidut harmaan sävyt käyttötarkoituksesta riippuen:

– esim. otsikot 70–80 %:n musta(tai PMS 444 C tai 445 C)

– tekstilaatikot: 15–25 %:n musta (tai PMS 441 C tai 442 C)

 

Musta:

– 100 %:n musta: otsikot, linjaviivat, leipäteksti jne.

 

1) Omat mustavalkotulosteet kuten tiedotteet, lomakkeet, ilmoitukset ym.


Nämä työt ovat yleensä jollain tekstinkäsittelyohjelmalla tehtyjä ja itse tulostettavia

A-nelosia, joihin voidaan lisätä liiton tunnus.

Logon sijoittelu on tällöin lomakkeen yläosaan vasemmalle.

Logo on parhaiten edukseen kun sen ympärille jätetään tyhjää tilaa.

Logon minimikorkeus lomakkeissa on 15 mm.

Väritulostimia käyttävät voivat ottaa käyttöön myös värillisen logon.

 

2) Nelivärityöt

Painolaitoksen tekemiä ns. 4-väripainotöitä varten (esitteet, lehdet, flaierit eli lennäkit ym.) ilmoitetaan ns. prosessivärit (CMYK-värit). Kirjaimet CMYK viittaavat neljään painoväriin ja numerot värin peittävyysprosenttiin.

 

3) Lisäväripainatus, seripainotyöt ym.

EKL-logon painaminen valkoiselle pohjalle onnistuu ns. kaksiväripainatuksena eli yhdellä lisävärillä, koska valmis logo muodostuu ainoastaan tummanharmaasta, punaisesta ja valkoisesta. Punainen toimii tällöin lisävärinä ja harmaa rasteroidaan mustasta. Luonnollisesti muu sisällöllinen teksti voi varioida mustan, harmaan eri sävyjen ja punaisen kesken.

Seripainotöissä (esim. paitapainatukset) sovelletaan aiemmin eri värimaailmoista kertovassa kohdassa annettuja värimääritelmiä (PMS-sävyt).

 

4) Web- ja näyttögrafiikka:

Netissä, esim. näillä kotisivuilla, käytetään RGB-värejä: kts. yllä.

 

Ohje tekstityyliksi eli yleisfontiksi


Varsinainen tekstimassa eli leipäteksti tiedotteisiin ja muualle kirjoitetaan EKL:n yleisfontilla Verdanalla tai Tahomalla. Päätteettömänä eli ns. groteskityyppisenä fonttina Verdana ja Tahoma ovat selkeitä ja niiden luettavuus on hyvä (vrt. esim. Times, joka on ns. päätteellinen fontti).

 

Yleisteksteissä 11 pisteen Verdana/Tahoma on sopiva ja hyvin luettava. (Tämä teksti on 11 pisteen Verdanaa.)

 

Pääotsikoissa Verdanaa/Tahomaa voi lihavoida tai lihavoida + kursivoida esim. 18–22 pisteen kokoon.

 

Alaotsikoissa Verdanaa/Tahomaa voi lihavoida tai lihavoida + kursivoida esim. 14–16 pisteen kokoon.

 

Älä kuitenkaan käytä samassa tekstinpätkässä liian monia eri tyylejä eli kirjasinleikkauksia tai pistekokoja! Älä alleviivaa äläkä kirjoita pitkiä otsikoita versaalein eli suuraakkosin. Näin teksti säilyy luettavana.

 

EKL:n nimen kirjoittaminen


Liiton nimen virallinen kirjoitustapa on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry (huomioi isot alkukirjaimet).

Ruotsiksi: Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf

Englanniksi: The Central Association of Finnish Pensioners


Varsinaisessa yleis- eli leipätekstissä osiot ”EKL ry” ja ”PCF rf” voi jättää pois.

 

EKL:n LOGOJEN KOPOIOIMINEN

Logot eri käyttötarkoituksiin löydät täältä. (Tästä linkistä alasivulle, josta löytyvät logon eri versiot jpg- ja tiff- ja eps-versioina.)

 


19.1.2020 klo 14:45:32