EKL:n Vanhusneuvostopäivät

16.–18.5.2018

Kuva Ulla Wallinsalo

 
Maksuttomat Vanhusneuvostopäivät jälleen Virroilla 2.–4.10.2019
 
Perinteisille vanhusneuvostopäiville lokakuussa ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenet, aiheesta kiinnostuneet ja alueillaan vanhusneuvostotyössä mukana olevat. 
 

Päivien tavoitteena on kehittää ja lisätä tietoisuutta vanhusneuvostojen toiminnasta, sen mahdollisuuksista, oikeuksista ja tulevaisuuuden sekä saattaa yhteen vanhusneuvostojen toimijat. Kokemuksien kuuleminen ja jakaminen on olennainen osa syksyn päiviä. Uuden hallituksen aloitettua toimintansa on aika jälleen pureutua vaikuttamistyöhön.

 

Tulevien päivien johtava teema on alueellisten kokemusten ja hyvien käytänteiden jakaminen. Koulutuspäivien ohjelma on runko, mutta lopullisen sisällön ja annin luomme yhdessä. Koulutuspäivien ohjelma löytyy sivun oikeasta laidasta.

 

Koulutuspäivät toteutetaan Tradekan tuella. Liitto osallistuu matkakustannuksiin, päivärahoja ei makseta.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Maksuttomat Vanhusneuvostopäivät on toteutettu ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin ne järjestettiin kahdesti 12.14.–12 ja 14.–16.12. Seuraavana vuonna vanhusneuvostopäivät toteutettiin 30.11–2.12.2017 ja vuonna 2018 maksuttomat vanhusneuvostopäivät järjestettiin 16.–18.5. ja 21.–23.11. Päivät toteutettiin omassa Rajaniemen lomakeskuksessamme Virroilla. Vuonna 2018 päiviämme tuki Tradeka.

 

Ilmoittautuminen:tästä linkistä TAI jarkko.utriainen@elakkeensaajat.fi, 050 436 3449

 
Rajaniemen lomakeskus
Rajaniementie 35, 34800 VIRRAT
Piia Lamberg, puh. 03 475 5648
 

Vuoden 2018 marraskuun vanhusneuvostopäivillä keskusteltussa talous

Vanhusneuvostopäiviä on järjestetty vuodesta 2016 liiton vanhusneuvostoissa toimiville ja siitä kiinnostuneille Rajaniemen lomakeskuksessamme. Kuluvan vuoden toiset päivät toteutettiin marraskuussa. Osallistujia oli kattavasti ympäri Suomea. Päivien pääteemoina olivat vanhusneuvostojen toiminnan edelleen kehittäminen, lakimuutokset, ikääntyneen velkaantuminen ja viestintä.

Keskustelua ajankohtaisista teemoista

Päivien tavoitteena oli käydä yhteistä keskustelua ajankohtaisista asioista kuten sote- ja maakuntauudistuksen tällä hetkellä meneillään olevasta tilanteesta ja muun muassa asiakasmaksulain luonnoksesta. Eläkkeensaajan ja ikääntyneen pienituloisuus puhutti laajasti, kansalaisten ajautuminen taloudelliseen ahdinkoon ja jopa ulosottoselvittelyihin sote -maksujen vuoksi sai monen osallistujan pohtimaan mm. asiakasmaksulain maksujen alentamisen tai perimättä jättämispykälän (11§) käytänteiden vahvistamisen tarvetta. Ikääntyneitä saatetaan ohjata hakemaan toimeentulotukea, vaikka asiakasmaksulain 11 pykälän käyttäminen on ensisijainen suhteessa viimesijaiseen turvaan, toimeentulotukeen.

Takuusäätiön asiantuntija Hanna Pieviläinen vieraili päivillä keskustellen osallistujien kanssa ikääntyneiden taloudesta ja velkaantumisesta.

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ja antaa palveluita maksuttomasti. Pieviläinen totesi maksuvaikeuksien olevan kasvussa. Vuonna 2018 ulosotossa oli yli puoli miljoonaa kaiken ikäistä ihmistä ja maksuhäiriöitä oli syyskuussa 2018 yli 380 000 ihmisellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua ajautui lähes 400 000 ulosottoon vuonna 2016.Velkaantumisen juurisyyt ovat moninaisia. Ikääntyneillä velkaantumisen syitä ovat muun muassa toisen puolesta velkaantuminen sekä lääkekulut ja terveydenhoitomenot. Eläkkeensaajan pienituloisuus on huomioitava tekijä. Vuonna 2016 yli 75-vuotiaista pienituloisia oli 93 000. Rahahuolien puheeksi ottaminen on vaikeaa, mutta tärkeää, jotta asioiden ajautuminen ahdinkotilanteeseen vältetään tai että saamme apua sitä tarvitessamme.

Viestinnässä vanhusneuvostolaisten kanssa tutustuttiin sosiaalisen median maailmaan ja saimme vinkkimateriaalia tiedotteiden ja lausuntojen tekemiseen.

Vanhusneuvosto keskusteli omien FB-sivujen ja verkoston omien tiedonvälityskanavien, kuten sähköpostiverkoston ja Eläkkeensaaja -lehden vanhusneuvostopalstan kautta tapahtuvasta tieodottamisesta ja tiedonvälityksestä. Tärkeää on muistaa, että aina tarvitaan ja meille tulee taata monimuotoinen, myös kasvokkain tapahtuva tiedonvälitys, neuvonta ja ohjaus ja tiedon saatavuus kirjallisesti.

Vanhusneuvostopäivien aikana käytiin vilkasta ajatusten vaihtoa kuntien vanhusneuvostoista, niiden toiminnasta ja kehittämistarpeista.

Totesimme vanhusneuvoston osallisuuden ja äänen kuuluville saattamisessa kunnan toiminnassa olevan vielä kehitettävää, mutta toiminta on myös hyvää ja kehittynyt monin paikoin. Monien muiden ohella mm. Helsingin vanhusneuvoston tiedottamisen avoimuus ja tavat sai kiitosta. Seurasimme mm. vanhusneuvoston järjestämää kuulemistilaisuutta verkon välityksellä. Pohdintaa herätti ns. maakunnallisten vanhusneuvostopilottien ja hankkeiden perustaminen alueilla. Näiden neuvostojen toiminta, tehtävät ja tarkoitus herättivät paljon kysymyksiä ja runsasta keskustelua, jota jatkamme varmasti tulevana vuonna.

Kiitos jokaiselle vanhusneuvostotyöhön osallistuvalle ja vanhusneuvostossa aktiivisesti toimivalle. Vuoden 2019 vanhusneuvostopäivät toteutetaan lokakuussa.  Olette kaikki lämpimästi tervetulleita mukaan.

Lisätietoa: www.elakkeensaajat.fi ja www.takuusaatio.fi, Velkalinja p. 0800 9 8009 arkisin kello 10-14.