ETK:n Taskutilasto

Taskutilasto tarjoaa tiedot kätevästi

Eläketurvakeskuksen tuottama vihkonen sisältää keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja, aikasarjoja ja infografiikkaa. Tuoreimmat luvut ovat viime vuoden lopulta.

Taskutilasto on suunnattu sekä suurelle yleisölle että työeläkealalla toimiville asiantuntijoille. Sen avulla on helppo hahmottaa kokonaiskuva suomalaisen eläketurvasta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Vihkonen on myös oiva apu faktojen tarkistukseen. Keskeiset luvut löytyvät esimerkiksi seuraavista teemoista: eläkemeno, työeläkemaksut, eläkkeensaajat, työeläkkeelle siirtyneet ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Suomenkielisen tuoreimman taskutilaston löydät TÄÄLTÄ. 

Ruotsinkielisen tuoreimman taskutilaston löydät TÄÄLTÄ.