Tiedotteet 2019

PDF-tiedostoEKL-tiedote 2592019 Budjetti tuo helpotusta toimenpideohjelma on silti tarpeen.pdf (156 kB)
EKL on tuonut jo vuosia esille huoltaan vähävaraisten eläkkeensaajiemme toimeentulovaikeuksista. Tarvitsemme lopultakin kattavan toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden poistamiseksi.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 30.8.2019 Rakennetaan siltaa - Ei revitä ja riidellä (123 kB)
Eläkepoliittista keskustelua on maassamme värittänyt eräiden poliittisten nuorisojärjestöjen halu leikata jo maksussa olevia eläkkeitä. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n mielestä maksussa olevien eläkkeiden perustuslaillinen suoja on ehdottomasti säilytettävä.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 3.6.2019 Hallitusohjelmassa toivoa paremmasta eläkkeensaajille (150 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliito EKL ry on toiveikas koskien eläkkeensaajien taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantumiseen tulevalla hallituskaudella.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 10.5.2019 EKL-julistus EU-vaaleihin 2019 Kohti parempaa Eurooppaa (152 kB)
Ikääntyneet kansalaiset ovat yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista väestöryhmistä Euroopassa. EU:n on jatkettava aktiivisesti työtään ikäihmisten jokapäiväisen elämän parantamiseksi. On aika antaa Euroopalle uusi suunta ja käyttää äänioikeuttaan EU-vaaleissa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 25.4.2019 Valtuuston kokouksen julkilausuma Suomeen on laadittava toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamiseksi (138 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n valtuuston kokous vaatii, että pienituloisten ja ikääntyneiden aseman ja elämänlaadun kohentaminen on otettava jo hallitusohjelmaa valmisteltaessa poliittisen päätöksenteon keskiöön.
PDF-tiedostoEKL Tavoitteita eduskuntavaalikaudelle 2019–2013 -asiakirja (160 kB)
PDF-tiedostoEKL Tiedote 3.4.2019 Kotitalousvähennystä tulee kehittää seuraavalla vaalikaudella (139 kB)
Kotitalousvähennys on nykyisessä muodossaan ennen muuta hyvätuloisten asumisen tukimuoto. Pienituloisilla eläkkeensaajilla ongelmana on, paitsi palkansaajia pienemmät tulot, myös se, että vähennys tehdään verosta. Pienimmistä eläkkeistä ei veroja makseta, joten vähennyksiäkään ei voi tehdä. Lisäksi kotitalousvähennys syrjii yksin asuvia.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 28.3.2019 Pari piirua eläkkeensaajien suuntaan (159 kB)
Tulevassa hallitusohjelmassa on panostettava eläkeläisköyhyyden torjuntaan Eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen on tehtävä hallitusohjelmaansa selkeä kirjaus toimenpideohjelmasta eläkeläisköyhyyden poistamiseksi Suomessa. Keskeinen osa ohjelmaa on oltava kansaneläkkeisiimme tehtävät reilut tasokorotukset.
PDF-tiedostoMediatiedote 11.3.2019 Kansanedustajaehdokkaat kannattavat eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelmaa (115 kB)
Kansanedustajaehdokkaille lähetetyn kyselyn vastaajista 85 prosenttia on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma, jossa tehdään tasokorotuksia kansaneläkkeeseen. Vastaajista 43 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 42 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 6.3.2019 EKL vetosi maamme kuntiin ja kaupunkeihin (159 kB)
Kunnat ja kaupungit eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 15.2.2019 Eläkkeensaajalle tukea sosiaaliturvan palveluita hakiessa (101 kB)
Järjestöjen sosiaaliturvaopas on jälleen päivitetty. Ikääntyneiden avun ja tuen tarpeeseen tulee vastata herkästi, jotta he saavat tarvitsemansa palvelut ja avun oikea-aikaisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Sosiaaliturvaopas on yksi apuväline, josta saa tietoa palveluja tarvitessaan ja niitä hakiessa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 24.1.2019 Raha verottajalle kyllä kelpaa - tasapuolisesta palvelusta viis (146 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry paheksuu Verohallinnon linjausta, jonka mukaan se ei keväällä 2019 aio enää lähettää kansalaisille veroilmoituksen palautuskuorta eikä palautettavaa lomaketta. Asia hankaloittaa todella monen, etenkin ikääntyneen, kansalaisen elämää.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 14.1.2019 Asiakasmaksulaki (150 kB)
Terveyskeskusmaksujen ”välikatto” on säilytettävä uudessa asiakasmaksulaissa Välikaton poistamisella olisi katastrofaalisia seurauksia pienituloisille kansalaisille, jotka käyttävät paljon terveyskeskuspalveluita.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 10.1.2019 EKL:n tavoitteita eduskuntavaalikaudelle 2019-2023 (198 kB)
Pienituloisten ja ikääntyneiden ääni täytyy kuulua yhteiskunnassamme nykyistä voimakkaammin ja heidän asemansa kohentaminen on otettava poliittisen päätöksenteon keskiöön välittömästi.
PDF-tiedostoEKL:n tavoitteita eduskuntavaalikaudelle 2019–2013 -asiakirja (160 kB)