2014

PDF-tiedostoEKL Tiedote 5.12.2014 Ikääntyneitä ei saa unohtaa itsenäisyyden juhlavuoden valmistelutyössä .pdf (123 kB)
Suomen itsenäistymisen 97-vuotispäivän alla pitämässään onnittelupuheessa 30-vuotiaalle Köyliö-Säkylän Eläkkeensaajille Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n toiminnanjohtaja Timo Kokko onnitteli Suomea, mutta antoi samalla sapiskaa maamme päättäjille liittyen vuoden 2017 itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluihin.
PDF-tiedostoLUPAUKSET TOTEEN JA LAKIIN HOITAJAMITOITUKSET  (73 kB)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen raportin mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa edelleen noin 220 toimipistettä, eli joka kymmenes yksikkö, alittaa 0,5:n hoitajan vähimmäistason vanhusta kohden.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 16.10.2014 Kalastusmaksukiistaan hieno päätös.pdf (72 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry esittää tyytyväisyytensä siihen, että riita eläkkeensaajia koskevasta kalastusmaksusta on ratkennut hallituspuolueiden neuvotteluissa ja yli 65-vuotiaat vapautetaan kalastusmaksusta myös tulevaisuudessa.
PDF-tiedostoEKL tiedote 28.8.2014 Kannanotto maan hallituksen budjettiriiheen (74 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry esittää tyytyväisyytensä siihen, että valtiovarainministeri Antti Rinteen esitys maamme pieni- ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoiman parantamiseksi toteutui maan hallituksen budjettiriihessä. Pahoillaan EKL on siitä, että indeksijäädytykseen ei lopultakaan oikaisua tullut
PDF-tiedostoEKL Tiedote 7.8.2014 Kannanotto valtiovaraiministeriön budjettiriiheen.pdf (74 kB)
Valtiovarainministeriön budjettiriihen päätökset maamme eläkkeensaajien ostovoiman tukemiseksi saavat kiitosta Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:ltä. Pettynyt Eläkkeensaajien Keskusliitto on siihen, että indeksijäädytykseen ei vieläkään tullut oikaisua.
PDF-tiedostoVALTIONYHTIÖ VR NÄYTTÄÄ ERITTÄIN HUONOA ESIMERKKIÄ, EKL tiedote 24.7.2014.  (360 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry paheksuu VR:n noudattamaa linjaa lipunmyynnin osalta. VR lopettaa lipunmyynnin useilla asemilla elokuun alusta. Lipun myynti päättyy 11 asemalla. Lipunmyyntipaikkojen vähentäminen liittyy nyt yt-neuvotteluihin, joiden seurauksena vähenee 123 henkilötyövuotta. Yhtiö on aiemmin jo lopettanut lipunmyyntinsä useilta paikkakunnilta ja kertonut, että jatkossa lippuja voi ostaa mm. VR:n lippuautomaateista, internetistä sekä junasta junahenkilökunnalta maksamalla tästä ylimääräisen maksun.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 23.6.2014 Indeksitarkistusten jäädyttämispäätöstä ei peruttu.pdf (75 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on pettynyt siihen, että minihallitusneuvotteluissa ei peruttu aiemmin tehtyä indeksikorotusten jäädyttämispäätöstä. Kiitosta saa sen sijaan päätös, että kotimaisen kysynnän ja ostovoiman sekä työllisyyden parantamiseksi eläkkeiden ja ansiotulojen verotukseen tehdään täysimääräiset ansiotaso- ja inflaatiotarkistukset kolmeen alimpaan tuloluokkaan vuonna 2015. Muutoksen toteutus valmistellaan budjettiriiheen mennessä siten, että siinä huomioidaan kehyspäätöksessä sovitut korotukset perus- ja työtulovähennyksiin.
PDF-tiedostoEläkkeensaajien Keskusliiton liittokokous_mediatiedote_12062014_Eläkelläisköyhyyteen ja lähipalvelujen saatavuuteen puututtava pikaisesti rtf.pdf (190 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliiton Jyväskylässä pitämän liittokokouksen julkilausumassa nostetaan voimakkaasti esiin huoli pienituloisten eläkkeensaajien toimeentulo-ongelmista. Tilanne vain pahenee, mikäli maan hallituksen kehysriihipäätös indeksikorotusten jäädytyksistä toteutuu. Lisäksi lähipalvelujen turvaaminen kaikille ikääntyneille on osa liiton ohjelmajulistusta seuraavalle kolmivuotiskaudelle.
PDF-tiedostoEKL liittokokous_julkilausuma 11062014.pdf (299 kB)
Jyväskylässä 10.-11.6. pidetyn liittokokouksen julkilausumassa vaaditaan indeksijäädytyksestä luopumista, pienten eläkkeiden tasokorotusta ja toimivia lähipalveluja.
PDF-tiedostoEKL Valtuuston julkilausuma 25.4.2014 Vanhustemme kuntoutus kunniaan.pdf (87 kB)
Suomella on edessään merkittävä rakennemuutos. Ikäihmisten laatusuosituksen toteuttaminen merkitsee, että yli 75-vuotiaista 91–92 % asuu tulevaisuudessa kotonaan. Nykyisin kotona asuvia on 87–88 %. Tavoitteen toteuttaminen merkitsee sitä, että noin 20 000 laitos- ja palveluasumispaikkaa on maastamme purettava.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 2.4.2014 Julkiset tilat avattava kansalaistoiminnan käyttöön.pdf (74 kB)
Vähän väliä saamme kuulla siitä, kuinka arvokasta työtään tekevät järjestömme kärsivät tilojen puutteesta. Useilla yhdistyksillä on joko liian pienet toimitilat tai niillä ei ole varaa omiin toimitiloihin. Jo pelkkien kokousten järjestäminen voi tuottaa ongelmia puhumattakaan toimintakerhojen järjestämisestä ja ylläpitämisestä.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 27.3.2014 Yksityisen sektorin työeläkeindeksin jäädytys on käsittämätön.pdf (74 kB)
Maan hallitus päätti kehysriihessään, että kansaneläke ja työeläke-sidonnaiset indeksikorotukset tehdään pääsääntöisesti 0,4 % suuruisena.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 26.3.2014 Kannanotto maan hallituksen kehysriiheen.pdf (75 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry toteaa, että maamme hallituksen kehysriihessään päättämät valmiste-, energia- sekä kiinteistöverojen korotukset sekä valtion perimien maksujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset iskevät pahasti maamme vähävaraisiin eläkkeensaajiin.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 20.3.2014 Jyrkkä ei indeksitarkistuksien jäädyttämiselle.pdf (73 kB)
Maan hallituksen tulevan kehysriihen alla on jälleen kuultu huhuja myös sosiaaliturvan indeksien jäädyttämisestä osana valtiontalouden säästötoimia. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vastustaa ajatusta jyrkästi.
PDF-tiedostoEKL Julistus EU-vaaleihin 17.3.2014.pdf (159 kB)
Euroopan vanhusväestön asemaan Euroopassa vaikuttavat enenevässä määrin muut, laajemmat näkökohdat kuin vanhusväestön aineelliset tarpeet sinänsä. Tämä merkitsee haastetta sekä eläkkeensaaja- että vanhusjärjestöille, poliittisille puolueille ja yhteiskunnalliselle tutkimukselle.
PDF-tiedostoEKL Kannanotto 10.3.2014 Kohti parempia kotipalveluja - toivottavasti.pdf (75 kB)
Osana maamme hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa on sosiaali- ja terveysministeriö laatinut suunnitelman iäkkäiden laitoshoidon vähentämiseksi ja kotiin annettavien palveluiden lisäämiseksi. Vanhusten kotona ja palvelutaloissa asumista on tarkoitus edistää lieventämällä mm. palveluille asetettuja vaatimuksia ja väljentämällä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön toimenkuvia. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien tehtäviä ja työnjakoa on tässä yhteydessä myös tarkoitus muuttaa ja samalla kehittää henkilöstön moniammatillisuutta. Henkilöstömäärän kasvua pyritään siis hillitsemään väljentämällä henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia ja vaadittavat lakimuutokset on tarkoitus tehdä ensi vuoden aikana.