2013

PDF-tiedostoEKL tiedote 4 12 2013_KALASTONHOITOMAKSUN ULOTTAMINEN YLI 65 VUOTIAISIIN KANSALAISIIMME ON KÄSITTÄMÄTÖN .pdf (120 kB)
Kalastonhoitomaksun ulottaminen yli 65 -vuotiaisiin kansalaisiimme sotii suuresti vastoin yleisesti hyväksyttyä ajatusta, että mielekäs harrastustoiminta ja arkiliikunta pitävät yllä ikäihmisten ruumiillista ja henkistä hyvinvointia. Esitys on myös totaalisen ristiriidassa Kataisen hallituksen hallitusohjelman kanssa, jonka mukaan maksuttomia yleiskalastusoikeuksia tulisi laajentaa eikä supistaa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 18.11.2013 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoihin on saatava eläkkeensaajien edustus.pdf (73 kB)
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta on lausuntokierroksella. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset työeläkevakuutusyhtiön hallintojärjestelmälle asetettavista vaatimuksista. Hallintojärjestelmän tulisi kattaa yleiset hyvän hallinnon periaatteet ja olla riittävä työeläkevakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden.
PDF-tiedostoEKL Kannanotto 13.11.2013 Vapaasta sivistystyöstä säästäminen vaikeuttaa eilinikäistä oppimista.pdf (74 kB)
Syyskuun lopussa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) esitti valtiovarainministeriölle, että kunnat vähentävät vapaan sivistystyön koulutusta 20 miljoonan euron edestä. Valtiolle saataisiin näin 15 miljoonaa euron säästöt. Käytännössä esityksen säästötoimet iskevät rajusti kansalais- ja työväenopistojemme toimintaan, jossa on vuosittain mukana yli 600 000 asiakasta. Iso joukko tästä määrästä on maamme vähävaraisia eläkkeensaajia.
PDF-tiedostoEKL kannanotto 30.8.2013 hallituksen budjettiedistykseen vuodelle 2014 Veronkorotukset kurmuuttavat eläkkeensaajia.pdf (75 kB)
Vuonna 2014 voimaan tulevat veropoliittiset sopeutustoimenpiteet koostuvat pääosin valmisteverotuksessa tehtävistä veronkorotuksista: alkoholijuomaveron, tupakkaveron ja virvoitusjuomaveron korotusten tuotoksi arvioidaan 230 milj. euroa ja liikennepolttoaineiden veron ja sähköveron korotusten 195 milj. euroa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 23.8.2013 Syötkö vai lämmitätkö.pdf (74 kB)
Juuri ilmestyneessä Asumismenot 2013-tutkimuksesta (Pellervon Taloustutkimus) käy selkeästi ilmi, että toteutetut energiaveron korotukset ovat iskeneet todella kovasti ja eniten maamme eläkkeensaajiin. Heidän menonsa ovat nousseet viiden viime vuoden aikana ylivoimaisesti eniten.
PDF-tiedostoYkkösmatkat Matkatoimisto Matka Veijalaisen omistukseen, Tiedote 24.7.2013 (88 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n omistama Seniorilomat Oy on myynyt tänä vuonna 25 -vuotta täyttäneen, Ykkösmatkat –toiminimellä toimivan, matkatoimistoliiketoimintansa kuopiolaiselle Matka Veijalainen Ay:lle.
PDF-tiedostoSONERALTA TOTAALINEN RIMAN ALITUS, EKL tiedote 24.6.2013 (74 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry pitää Soneran uutta paperilaskun hinnoittelua ahneuden huipentumana.
PDF-tiedostoEKL Valtuuston julkilausuma 25 4 2013.pdf (80 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry pitää myönteisenä, että maamme hallitus kehysriihessään säilytti sosiaaliturvan indeksikorotukset. Liittoa huolestuttaa se, että kehysriihipäätöksessä mainitaan sairausvakuutuksen matkakorvausten ja muiden korvausten 50 miljoonan euron säästöistä erikseen sovittavalla tavalla. Nämä suunnitellut säästöt uhkaavat kostautua muiden kulujen kasvuna ja kansalaistemme terveyden heikkenemisenä.
PDF-tiedostoEKL kannanotto 8.4.2013 Verotuksen tasa-arvo säilytettävä.pdf (72 kB)
Maamme hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä tuleviksi neljäksi vuodeksi. Osana veropakettia päätettiin, että pienituloisten työssä olevien verotusta kevennetään työtulovähennystä kasvattamalla.
PDF-tiedostoEKL tiedote 20.3.2013 Karutonta kertomaa toimeentulo-ongelmista.pdf (76 kB)
Tilastokeskuksen tänään (20.3.2013) julkaisemasta Toimeentulotilastosta käy ilmi, että vuonna 2011 oli maassamme 704 000 pienituloista henkilöä. Pienituloisuuden raja oli tuolloin 13 640 euroa kulutusyksikköä kohden. Toisin sanoen yhden hengen taloudessa asuva on pienituloinen, jos hänen tulonsa ovat alle 1 140 euroa kuukaudessa. Edellisen vuoden pienituloisuusraja oli reaalisesti 70 euroa matalampi.
PDF-tiedostoIndeksityöryhmän raportti_Julkaistu 9 1 2013.pdf (1.4 MB)
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä, jonka tarkoituksena oli arvioida työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita, luovutti raporttinsa 9.1.2013 ministeri Paula Risikolle. Ohessa tiedote työryhmän eläkkeensaajajärjestöjen edustajien, työryhmän raporttiin, jättämästä eriävästä mielipiteestä sekä itse raportti.
PDF-tiedostoEläkeläisjärjestöjen edustajien eriävä mielipide indeksityöryhmän raporttiin_Tiedote 9 1 2013.pdf (160 kB)