2012

PDF-tiedostoEKL Tiedote 27 11 2012 Koko Suomen kansa valvomaan tulevan vanhuspalvelulain toteutumista kaikissa kunnissamme.pdf (125 kB)
KOKO SUOMEN KANSA VALVOMAAN TULEVAN VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISTA KAIKISSA KUNNISSAMME Vuonna 2013 jokaisessa kunnassa tullaan päättämään miten vanhuspalvelulaki jalkautetaan kunnan hoitokäytäntöihin. Tässä asiassa ovat juuri kuntavaaleissa valitut uudet kuntapäättäjät avainasemassa.
Tyytyväiset osapuolet edustajineen allekirjoittivat sopimuksen 20.9., vas. EKL:n pj Matti Hellsten, Pro-Senioreiden pj Markku Pynnönen ja varapj Veli Koskinen. Oikealla EKL:n toiminnanjohtaja Timo Kokko.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 24.9.2012 Eläkkeensaajien äänen painoarvo kasvaa, jäsenmäärä nousi 20 000.pdf (76 kB)
STTK:n suurimman yksityisen alan ammattiliiton seniorijäsenet liittyivät Eläkkeensaajien Keskusliittoon ELÄKKEENSAAJIEN ÄÄNEN PAINOARVO KASVAA, JÄSENMÄÄRÄ NOUSI 20 000 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n jäsenmäärä nousi reippaasti, ollen nyt lähes 77 000, kun ammattiliitto PRO:n seniorijärjestö Ammattiliitto PRO – Seniorit ry liittyi sen jäseneksi. Sopimuksen myötä EKL:n jäsenmäärä nousi 20 000:lla.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 20.9.2012.pdf (77 kB)
Jukka Rantala Eläkkeensaajien Keskusliiton juhlaseminaarissa: Työeläkejärjestelmän tämän hetken suurin haaste on sopeutuminen keskimääräisen eliniän jatkuvaan pidentymiseen Tänä vuonna 50 – vuotta täyttänyt Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry järjesti EU:n teemavuoden, elinikäisen oppimisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden, hengessä juhlaseminaarin jonka pääalustajana oli maamme eläkepolitiikan ykkösvaikuttaja Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala. Rantalan esitystä kommentoimassa oli maamme palkansaajien, nuorten ja eläkkeensaajien edustajat.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 19.7.2012 Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen tärkeintä.pdf (77 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry teetti laajan jäsentutkimuksen, jossa haastateltiin tuhatta eläkkeensaajaa ympäri Suomen. Tutkimuksen EKL ry:lle toteutti Innolink Research Oy. Kysyttäessä kolmea tärkeintä asiaa, joihin eläkkeensaajajärjestöjen tulisi tulevaisuudessa keskittyä, olivat vastaukset seuraavat: 1. Iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen (63 %). 2. Eläke-etuuksien turvaaminen (54 %). 3. Eläkeläisten verotuksen alentaminen (48 %). 4. Yksinäisyyden vähentäminen (27 %) 5. Palvelumaksujen ja omavastuiden alentaminen (27 %)
PDF-tiedostoEKL Valtuuston julkilausuma 27042012 Arvo se on eläkkeensaajallakin.pdf (122 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry paheksuu syvästi Björn Wahlroosin kannanottoja ja tuomitsee ne ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia loukkaaviksi.
PDF-tiedostoEKL ja Kuluttajaliitto 28032012 Tiedote Pankkipalveluadressin luovutus eduskuntaryhmille 27.3.2012.pdf (148 kB)
Pankkipalveluadressi luovutettiin eduskuntaryhmien edustajille Eriarvoisuus ja kohtuuttomuus lisääntyvät yhteiskunnassa – syrjivä kohtelu peruspalveluissa kohdentuu iäkkäimpiin ja köyhimpiin
Pankkipalveluadressin luovutustilaisuudesta
PDF-tiedostoEKL ja Kuluttajaliitto 27032012 Tiedote adressin luovutuksesta.pdf (79 kB)
Kohtuuhintaiset peruspankkipalvelut kuuluvat kaikille – adressin luovutus Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry ovat luovuttaneet Kohtuuhintaiset peruspankkipalvelut kuuluvat kaikille -adressin eduskuntaryhmille. Järjestöt olivat keränneet adressiin 24 529 allekirjoittajaa. Järjestöistä adressin allekirjoitti Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto (EAPN-Fin), johon kuuluu 32 yhteisöjäsentä maamme järjestösektorilta.
PDF-tiedostoEKL & SAK Tiedote 06022012 Järjestäytyminen on tärkeää yli sukupolvirajojen.pdf (20 kB)
Vuosi 2012 on EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Sukupolvien välinen solidaarisuus ja sen kehittäminen eri elämänalueilla on tärkeää ja kaikenikäisten keskinäinen yhteisvastuullinen toiminta luo osaltaan hyvinvointia maahamme.