2011

PDF-tiedostoEKL Tiedote Uutisointi eläkkeensaajien toimeentulon kehityksestä on harhaanjohtajava 22112011.pdf (110 kB)
Eläketurvakeskuksen 15.11.2011 julkaiseman Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000– 2010 raportin ja sen pohjalta tehtyjen uutisten mukaan eläkeläisillä menee tänä päivänä erityisen hyvin. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n puheenjohtaja Matti Hellstenin mielestä tämä on vain osatotuus. Tutkimuksen mukaan ajanjaksolla 2000–2010 oli eläkkeen reaaliarvo maassamme noussut peräti 26 prosenttia. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut kenenkään yksittäisen eläkkeensaajan kohdalla. Voikin todeta, että uutisointi on ainakin jossakin määrin tarkoitushakuista ja johdattelevaa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote Ikääntyvä Suomi ei ole ikävä Suomi 11112011.pdf (191 kB)
Seuraavien vuosien keskeisiä ilmiöitä maassamme tulee olemaan ikääntyvä Suomi. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n mielestä sen tulisi myös selvästi näkyä kaikissa valtakuntamme toiminnoissa.
PDF-tiedostoEKL Kannanotto VR junamaksut 07112011.pdf (194 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry pitää perustuslain hengen vastaisena ikäihmisten rankaisemista siitä, ettei heillä ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta, älypuhelinta tai internetyhteyttä. Viiden euron lisämaksua lipun junasta ostamaan joutuville pidämme kohtuuttomana rangaistusmaksuna niille kansalaisillemme, jotka eivät vielä ole ehtineet tieto- ja viestintätekniikan kehityksen kelkkaan mukaan. Vaadimme maksun poistoa, tai ainakin sen reilua kohtuullistamista heidän osaltaan.
PDF-tiedostoEKL Kannanotto Lupaukset on pidettävä 12092011.pdf (36 kB)
Vanhuspalvelujen varmistaminen oli viime eduskuntavaaleissa kaikkien puolueiden tavoitteena. Mielestämme vanhuspalvelulaki on maamme nykyhallituksen tärkein sosiaalipoliittinen hanke. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vaatii maamme hallitusta pysymään hallitusohjelmansa linjauksissa ja saattamaan vanhuspalvelulain kokonaisuudessaan voimaan viimeistään vuonna 2013.
PDF-tiedostoVANHUSPALVELULAKI ON TERVETULLUT - tiedote 20.6.2011 (28 kB)
Ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita riittävine henkilö- ja talousresursseineen. Eläkkeensaajien Keskusliitto on tyytyväinen, että uuden hallituksemme ohjelmasta löytyy sitoutuminen vanhuspalvelulain aikaansaamiseen. – Eläkeläisjärjestöjen antama lausunto nyt valmisteilla olevaan ikälakiluonnokseen on otettava huomioon vanhuspalvelulakia tehtäessä, toteaa EKL:n puheenjohtaja Matti Hellsten.
PDF-tiedostoEKL Liittokokoustiedote 08062011.pdf (52 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry piti 18. liittokokouksensa Oulussa 7–8.6. ”Eläkkeelle” jääneen liiton puheenjohtajan Hilkka Häkkilän seuraajaksi valittiin porvoolainen Matti Hellsten. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Arja Ojala. Kokousväkeä huolestuttivat syvästi pientä eläkettä saavien yhä kurjistuva asema ja terveyspalveluiden heikko saatavuus. Kokouksen julkilausumassa liitto esittikin vaatimuksia ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
PDF-tiedostoEKL Julkilausuma Oulu 08062011.pdf (59 kB)
EKL:n liittokokouksen 7.–8.6.2011 julkilausuma
PDF-tiedostoEKL tiedote Eläkkeensaajat tyrmäävät EKn ehdotuksen, taitettu indeksi säilytettävä 09062011.pdf (38 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry tyrmää Elinkeinoelämän keskusliiton ehdotuksen, jonka mukaan taitetusta indeksistä tulisi luopua. EK haluaisi, että työeläkkeitä nostettaisiin vastaisuudessa vain hintojen nousun verran eikä palkkatason nousua tulisi huomioida. Ehdotuksen esitti EK:n lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen järjestön Prima–lehdessä
PDF-tiedostoEKL Tiedote Ikäihmisten asian ajajat kokoontuvat Oulussa 17052011.pdf (86 kB)
Ikäihmisten asioiden virkeänä ja valppaana edunvalvojana tunnettu Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL pitää liittokokouksensa 7.–8. kesäkuuta Oulussa. Kokouspaikka toimii Pohjankartanon koulukeskus.
PDF-tiedostoEKL Tiedote Eläkkeensaajien Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 30042011.pdf (76 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry juhli vappua Helsingissä lauantaina. Liiton puheenjohtaja Hilkka Häkkilä lähetti juhlapuheessaan terveiset tuleville hallitusohjelman kokoon kasaajille eläkkeensaajien tavoitteista seuraavaan hallitusohjelmaan.
PDF-tiedostoAnnettu ääni on eläkkeensaajan vahvin voima. EKL:n valtuuston kokouksen julkilausuma 14.4.2011 (49 kB)
Maamme eläkkeensaajien joukosta löytyy viime vuosien se eniten kolhittu väestöryhmä. Hyvinvointiyhteiskunnan turvasta on yhä suureneva määrä pienten eläkkeiden varassa eläviä kansalaisia siirretty kasvavan elintasokuilun partaalle. Juuri eläkeläisten asemassa heijastuu kaikkein räikeimmin yhteiskunnan lisääntynyt epäoikeudenmukaisuus ja hylätty tasa-arvo. Pyrkimys turvattuun elämään kohtaa yhä suurempia esteitä ja taistelu ihmisarvoisesta elämästä on vuosikymmenten jälkeen syttymässä roihuun. Yhteiskunnan rakenteet ovat kieroutumassa tavalla, joka kohtaa kipeimmin yhteiskunnan heikoimpia ryhmiä.
PDF-tiedostoEKL tiedote Eläkkeensaajien Keskusliiton kärkitavoitteet 28032011.pdf (88 kB)
Viime vuosina ovat hyvinvointi- ja terveyserot maassamme jatkaneet kasvuaan. Huolimatta sosiaaliturvan uudistamista pohtineen työryhmän työstä ei pienituloisten asemaan vaikuttavia konkreettisia sosiaaliturvan parannuksia ole tehty. Takuueläke ei missään nimessä ratkaissut eläkkeensaajien köyhyysongelmaa. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry julkaisee ohessa lähiajan kärkitavoitteet.
PDF-tiedostoEKL tiedote Nordean palvelumaksujen korotus 21032011.pdf (79 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry paheksuu syvästi Nordean ilmoitusta korottaa useimpia palvelumaksujaan. Suurimmillaan maksuihin tulee jopa neljänneksen hinnankorotus kesäkuussa. Eniten hinnat nousevat niillä asiakkailla, joilla on vähiten rahaa ja pankin tuotteita käytössään. EKL muistuttaa, että heidän maksunsa ovat jo ennestään suurimmat. Nordea on nyt korottamassa mm. pankkiautomaatilla maksamista 30 senttiä yhteen euroon. Pankin selitys, ettei se halunnut korottaa maksuja vain senttejä, koska ne ovat hankalia hintoja, on käsittämätön.
PDF-tiedostoTasaveron tie rankaisee maamme pienituloisia (65 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n mielestä Veronmaksajain Keskusliiton eilen julkistama talousohjelma tuleville vuosille ja sen mukainen kulutusverotuksen kiristäminen rankaisisi suhteettoman paljon pienituloisia, joiden joukossa on valtava määrä eläkkeensaajia. Välillisten verojen korotuksia ei voida missään nimessä toteuttaa mekaanisesti huomioimatta niiden vaikutuksia maamme vähävaraisten toimeentuloon.