Sote-muistilista

Muistilista sosiaali-
ja terveysturvan palveluista
eläkkeensaajalle

 

Muistilistaan on koottu yhteen lista eräistä eläkkeensaajia koskevista etuuksista ja palveluista.

 

Muistilista on apunasi silloin kun haluat nopeasti tarkistaa mistä jotain tiettyä palvelua tai etuutta haetaan tai mikä on vaikkapa lääkkeiden maksukatto kuluvana vuonna. Sen voi myös ottaa mukaan sosiaali- tai terveydenhuollossa käydessä tai pohtiessa mahdollisia avun ja tuen saanti mahdollisuuksia.

 

Liiton kokoamaan muistilistaan voi tutustua oikealla olevista linkeistä Muistilista sosiaali- ja terveysturvan palveluista ja Pensionstagarens minneslista. Oppaat voi tarvittaessa myös tulostaa itselle.

 

Muistilista päivitetään vuosittain.

 

Toivomme listan olevan arjen tukena kartoitettaessa avun ja tuen muotoja sairastuessa ja avun tarpeen tullessa kohdalle. Lisätietoa löytyy mm. sosiaaliturvaopas.fi -sivuilta.