Sosiaaliturvaopas

Sosiaaliturvaoppaasta ensitietoa ja apua

 

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on eläkkeensaajien-, kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas, jota on julkaistu verkossa vuodesta 2010. Oppaan tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen.

 

Oppaan sisältö koostuu erityisesti pitkäaikaissairaita, ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä koskevasta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä. Lähteinä on käytetty pääosin julkisia asiakirjoja.

 

Yhteisestä oppaasta hyötyvät omaa sosiaaliturvaansa pohtivat eläkkeensaajat niin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana kuin potilaana sekä asiasta kiinnostuneet omaiset ja läheiset, jotka etsivät tietoa. Järjestöjen asiantuntijat ja ammattilaiset voivat käyttää opasta oman neuvontansa ja ohjauksensa tukena.

 

Lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöistä oppaan tekijäjärjestöille kertynyt tieto. Oppaan on kirjoittanut 16 järjestöstä koostuva asiantuntijaryhmä. Yhtenä kirjoittajajärjestönä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL. Opas päivitetään vuosittain ja se ilmestyy verkossa. Päivitetty opas vuodelle 2019 on julkaistu 12.2.2019. Opas on myös tulostettavissa => ohessa pdf -versio.

 

Käy tutustumassa:

www.sosiaaliturvaopas.fi

Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.
 
Klikkaa kuvaa ja tutustu sosiaaliturvaoppaaseen