« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Edunvalvonta » Sosiaaliturva

Sosiaaliturva

Mistä apua ja tukea arjen haasteissa?

Sairastuessa tai läheisen sairastuessa moni eläkkeensaaja joutuu pohtimaan miten selvitä muuttuneessa tilanteessa ja kuinka saada arki uudelleen tasapainoon.

 

Toisaalta monella eläkkeensaajalla on jokin pitkäaikaissairaus, joka on ollut pitkään osa arkea. Useat ovat myös monisairaita ja saattavat joutua käyttämään runsaastikin niin terveyskeskus- kuin sairaala- ja sosiaalihuollon palveluita. Onko eläkkeensaajalle riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa tarjolla, oli sitten kyse uudesta sairaudesta tai pitkään jatkuneesta tilanteesta?

 

Tavoitteena on, että jokainen voi elää arkeaan mahdollisimman hyvävointisena, terveenä ja toimintakykynsä säilyttäen. Samalla tiedämme, että sairaus järkyttää myös taloutta. Eläkkeensaajissa on paljon pienituloisuutta.

 

Vuonna 2015 yli kolmasosa maamme eläkkeensaajista sai eläketuloa alle 1 200 euroa kuukaudessa ja alle 1 500 euron eläkettä saavia oli yli puolet eläkkeensaajistamme. Vuoden 2019 alusta sairastamisesta syntyviä kustannuksia tasaa kolme eri kalenterivuoden ajan kertyvää maksukattoa: terveydenhuollon (683€), lääkeiden (572€), ja matkojen (300€). Ne ovat 2019 alusta yhteensä 1 555 euroa kalenterivuodessa. Takuueläke on 784,52 euroa kuukaudessa.

 

Vuoden 2019 ensimmäinen Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntaifo koski sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutoksenhakua ja oikaisuvaatimusohjeita. Näiden soveltamisessa on ollut epäselvyyttä. Asiakasmaksuista asiakkaalla on oikeus hakea muutosta. Laskuun on liitettävä kirjalliset oikaisuvaatimusohjeet. Ohjeet voidaan laatia suoraan laskulle. Kuntainfo oikealla tulostettavissa.

Mistä ja miten löytää tarvitsemansa palvelut ja avun. Sosiaali- ja terveyspalveluita on tarjolla, mutta niiden kokonaisuus monimutkainen, sirpaleinen ja sen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Palveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät.

Koska monien etuuksien hakemuksen liitteeksi edellytetään lääkärintodistusta, kannattaa asia ottaa esiin terveydenhuollossa käydessä. Sosiaalityöntekijän apu on paikallaan silloin, kun tarvitaan arjen ongelmien kokonaisvaltaista hahmottamista ja ratkaisuja. Tietoa löytyy myös verkosta.

 

Liiton yhtenä tavoitteena on vaikuttaa ikäihmisille tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen. Palveluiden tulee olla määräältään riittäviä, laadukkaita sekä hinnaltaan kohtuullisia. Jokaisen eläkkeensaajan on hyvä tietää mistä apua ja neuvoa voi löytää osatakseen hakea tarvitsemiaan palveluita. Järjestöjen sosiaaliturvaopas on yksi apuväline, josta saa tukea näitä kysymyksiä pohdittaessa.

 

 

Sosiaaliturvaoppaasta ensitietoa ja apua

 

Yhteisestä oppaasta hyötyvät omaa sosiaaliturvaansa pohtivat eläkkeensaajat niin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana kuin potilaana sekä asiasta kiinnostuneet omaiset ja läheiset, jotka etsivät tietoa. Järjestöjen asiantuntijat ja ammattilaiset voivat käyttää opasta oman neuvontansa ja ohjauksensa tukena.

 

Lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöistä oppaan tekijäjärjestöille kertynyt tieto. Oppaan on kirjoittanut 15 järjestöstä koostuva asiantuntijaryhmä. Yhtenä kirjoittajajärjestönä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL. Opas päivitetään vuosittain ja se ilmestyy verkossa. Seuraava päivitetty opas julkaistaa 31.1.2018. Opas on silloin sivuiltamme myös tulostettavissa.

 

Tutustu oppaaseen sosiaaliturvaopas -sivulla.

 

Muistilista sosiaali- ja terveysturvan palveluista eläkkeensaajalle

Eläkkeensaajan muistilistaan on koottu yhteen lista eräistä eläkkeensaajia koskevista etuuksista ja palveluista.

Toivomme listan olevan arjen tukena kartoitettaessa avun ja tuen muotoja sairastuessa, toimintakyvyn heikentyessä ja avun tarpeen tullessa kohdalle.

 

Muistilista on tulostettavissa myös ruotsinkielisenä (Pensionstagarens minneslista)

 

 

Myös Kansalaisneuvonta neuvoo julkisissa palveluissa

Etsitkö tietoa Kelan, maistraatin, poliisin tai verottajan palveluista? Mietitkö miten ja mistä eläkettä saavan hoitotukea haetaan tai mistä saan lisätietoa eläkkeensaajan verotuksesta? Mistä oikea lomake ja mitä todistuksia edellytetään?

Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen neuvontapalvelu, jonka tarkoituksena on tukea viranomaisten omia neuvontapalveluita ja omalta osaltaan helpottaa tiedon löytymistä ja niissä asiointia.

Kansalaisneuvonta auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen sähköisen palvelun asiansa hoitamiseen. Lisäksi Kansalaisneuvonta tarjoaa tukea sähköisen asioinnin tukipalveluihin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin.

Kansalaisneuvonta

  • p. 0295 000 ma-pe klo 8–21, la klo 9–15 => Ei palvelua sunnuntaisin ja arkipyhinä.
  • Puhe- tai kuulovammainen: Kysy tekstiviestillä 13145 (kysymystekstin alkuun Kn)
  • palveluneuvoja@kanslaisneuvonta.fi
  • www.kansalaisneuvonta.fi

Suomi.fi => Tietoa ja palveluita julkisista palveluista https://www.suomi.fi/kansalaiselle

 

PDF-tiedostoSTM Kuntainfo 1.2019 (153 kB)
STM Kuntainfo 1.2019 Oikaisuvaatimus

17.9.2019 klo 09:49:36