Eläketuki

Eläketuki 

Eläketuki ikääntyvälle pitkäaikaistyöttömälle

Eläketuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 vuotta.

Eläketukea voit saada, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • asut Suomessa
 • olet syntynyt ennen 1.9.1956 eli olet täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016
 • olet ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016
 • olet saanut ajanjaksolla 1.9.2010–31.8.2016 työmarkkinatukea vähintään 1 250 päivää tai enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivää.

1.10.2019 eläketuki laajenee koskemaan asiakkaita, jotka ovat syntyneet ennen 1.9.1958 ja jotka ovat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on ollut oikeus työmarkkinatukeen 31.8.2018. Eläketukea voi hakea elokuussa. Kela lähettää tällöin kirjeen ja hakemuslomakkeen niille eläketukeen oikeutetuille henkilöille, jotka ovat Kelan tiedossa.

Et voi saada eläketukea, jos saat jotain seuraavista etuuksista:

 • kansaneläkettä (vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke)
 • takuueläkettä
 • työeläkettä (esim. vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki)
 • luopumistukea
 • vapaaehtoista työeläkettä, jos se perustuu työ- tai virkasuhteeseen, yrittäjätoimintaan tai luottamustehtävään
 • sairauspäivärahaa tai Kelan maksamaa kuntoutusrahaa
 • vastaavaa ulkomailta maksettua etuutta.

Myös lepäämässä oleva kansaneläke, takuueläke ja työeläke tai niitä vastaava ulkomainen etuus estää eläketuen saamisen.

Eläketuen maksaminen päättyy, kun hakeudut esimerkiksi työeläkkeelle. Se päättyy viimeistään, kun täytät 65 vuotta.

 Lisätietoa: www.kela.fi/elaketuki ja www.kela.fi/web/sv/pensionsstod