Kansaneläkeindeksi

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun vuosittain kolmannen vuosineljänneksen keskimääräisen hintatason perusteella.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Indeksoinnin tarkoitus on säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa kuluttajahintatason muutokseen.

Indeksit vuonna 2019

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista on vuonna 2019 saman suuruisia kuin  vuonna 2018. Eduskunta kuitenkin päätti suurentaa joidenkin etuuksien euromääriä.

Kansaneläkeindeksi pysyy vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla. Kansaneläkeindeksin vuoden 2019 pisteluku on 1617.

Kelan maksamien, kansaneläkkeeseen sidottujen etuuksien euromäärät säilyvät siis samoina kuin vuonna 2019. Eduskunta teki muutamia tasokorotuksia tai muita lakimuutoksia, jotka vaikuttavat joidenkin kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin.

Näiden etuuksien euromäärät suurenevat vuonna 2019

  • Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan, erityishoitorahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotetaan työmarkkinatuen tasolle. Korotus on 3,22 e/arkipäivä. Vuonna 2019 vähimmäispäiväraha on 27,86 e/arkipäivä.
  • Takuueläkkeen täysi määrä ja eläketuki suurenevat 9,25 e/kk. Vuonna 2019 ne ovat 784,52 e/kk.
  • Nuoren kuntoutusraha ja ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismääräinen päiväraha korotetaan vastaamaan takuueläkkeen tasokorotusta. Korotus on 0,37 e/arkipäivä. Vuonna 2019 ne ovat 31,39 e/arkipäivä.
  • Yksinasuvalle maksettavan toimeentulotuen perusosa suurenee 6,08 e/kk. Vuonna 2019 se on 497,29 e/kk.

Lisäksi lääkkeiden vuosiomavastuuta eli lääkekattoa alennetaan nykyisestä 605,13 eurosta 572 euroon.

Etuuksien euromääriä ja tulorajoja 1.1.2019 alkaen.

Kansaneläkeindeksi vuonna 2018

Eduskunta päätti hallituksen esityksestä, että kansaneläkeindeksi pysyy vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. Kelan maksamien, kansaneläkkeeseen sidottujen etuuksien euromäärät säilyvät siis samoina kuin tänä vuonna.

Eduskunta kuitenkin teki muutamia tasokorotuksia tai muita lakimuutoksia, jotka vaikuttavat joidenkin kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin.

Takuueläkkeeseen tuli vuodenvaihteessa 15,01 euron korotus. 

Vuonna 2018 takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä suureni 760,26 eurosta 775,27 euroon. Kansaneläke on sama kuin kuin vuonna 2017 eli yksin asuvalle 628,85 e/kk ja parisuhteessa elävälle 557,79 e/kk.

Lesken alkueläke on 324,33 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 101,59 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 59,68 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 21,93 e/kk.

Löydät eläkkeiden ja eläke-etuuksien euromäärät vuonna 2018 klikkaamalla tästä.

 

 

Indeksiin sidotut eläkkeet pienenivät vuonna 2017

Eduskunnan hyväksymä 0,85 % leikkaus on pysyvä. Rintamalisää ja veteraanilisää ei kuitenkaan pienennetty.