Hissi vanhaan kerrostaloon?
Lue juttu Eläkkeensaaja-lehdestä (7/2014) – klikkaa tiedostolinkkiä alta.

Ikääntyneen asuminen

 

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma kannustaa ikääntyneiden turvalliseen asumiseen

Jokainen voi itse varautua ikääntymiseen ja huolehtia turvallisesta asumisesta omassa kodissa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013–2017 on tuotettu runsaasti tietoa ja työkaluja asumiseen liittyvään ennakointiin ja varautumiseen.

Viisi askelta turvalliseen ja toimivaan ikäkotiin:

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B777F0264-5F5F-4822-8853-9F6BD219BE43%7D/104770

 

Mitä korjausneuvonta on?


Siitä saa konkreettisen käsityksen Vanhustyön keskusliiton julkaisemalla uudella videolla.

Videolla Päijät-Hämeen korjausneuvoja Kari Tahvanainen kertoo korjausneuvojien arkeen liittyvistä asioista. Videolla haastatellaan myös asiakkaita.

Video on katsottavissa tästä linkistä https://youtu.be/PeYHg7jiGqM

 

Ikääntymisen asumisen verkkosivut löytyvät seuraavasta linkistä:

www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen


Katso myös joensuulaisen Arvo Pölösen haastatteluvideo, jossa hän kertoo, miten kotikerrostaloon saa hissin.

https://www.youtube.com/watch?v=mf8wF-t_B2o&list=PLP2CwiFTY-N6X5lhs2QOz8kmhUPmmkzoD


Asutko hissittömässä kodissa?

Lue lisää aihealueesta ARAn sivuilta: http://www.ara.fi/hissillakotiin

 

"Hissien puute suuri haaste", sanoo Ikäkoti kuntoon -hankkeen asiantuntija Sari Hosionaho Eläkkeensaaja-lehdessä (7/2014). Klikkaa allaolevaan tiedostolinkkiä ja lue!

Älyteknologiset ratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena

Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Tekes julkaisivat 9.3.2017 selvityksen älyteknologisista ratkaisuista kotona asumisen tukena.

Älyteknologian kehitys avaa paljon mahdollisuuksia tukea ikääntyneiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Haasteena on, etteivät teknologiayritykset tunne riittävän hyvin ikääntyneiden tarpeita ja teknologiat ovat usein ikääntyneiden kannalta epäsopivia, ne maksavat ja käyttöönotto vaatii usein tukea ja ohjausta.
 
Selvitys antaa tietoa siitä, miten älyteknologian avulla voidaan tukea ikääntyneiden kotona asumista ja miten siihen liittyviä esteitä voidaan purkaa. Selvityksen älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista teettivät ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Tekes. Työn toteutti Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimuskonsortio, johon kuului myös Tampereen teknillinen yliopisto sekä alan yritysten asiantuntijoita. 
 
Erityishuomio ikääntyneiden tarpeisiin

Selvityksestä käy ilmi, että ikääntyneiden yleisin esiin tuoma tarve on yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen – muun muassa naapurit, lähialue, vertaistuki, tukiverkosto ja yhteiskunnallinen turvaverkko. Teknologiayritykset tuovat erilaisia sovelluksia, joilla ikääntyneet voivat pitää yhteyttä läheisiinsä, ystäviinsä ja palveluita tuottaviin tahoihin.

Teknologian ja erityisesti digitalisaation edistysaskelista puhuttaessa on kuitenkin huo­mattava, että niistä voi tulla myös eriarvostavia tekijöitä. Suuri osa ikääntyneistä ei ole tottunut käyttämään nettiä tai käyttää sitä hyvin vaihdellen.

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kodin_alyteknologia_voisi_auttaa_ikaanty(42368)

Tutustu selvitykseen, joka tiedostona vasemmalla.