Hankkeen teemapäivät

EKL Elinvoimaa -hanke tarjoaa yhdistysten ja piirien toimintaan kolmea teemapäivää. Jokainen teemapäivä suunnitellaan yhteistyössä piirin tai yhdistyksen kanssa, kunkin erityistarpeet ja -toiveet huomioiden.

Jos kiinnostuit jostakin tapahtumasta, ota yhteyttä: 

Petra Toivonenp. 050 3068816                                        
Marja Raitoharjup. 040 4506565 
Johanna Vakkurip. 050 576 6918 

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@elakkeensaajat.fi

Elinvoimaa-iltapäivä yhdistyksille

Noin kaksi tuntia kestävä Elinvoimaa-iltapäivä on Elinvoimaa-hankkeen yhdistyksille järjestämä mielen hyvinvoinnin teematilaisuus. Se koostuu alustuksesta sekä mielen hyvinvointia tukevasta toiminnallisesta osiosta. Elinvoimaa-iltapäivä on tarkoitettu ensisijaisesti niille yhdistyksille, joista on osallistuttu hankkeen vertaisohjaajien peruskurssille.

Eläkkeelle!-ilta yhdistyksille

Eläkkeelle siirtyminen on aina iso muutosvaihe, johon liittyy paljon ristiriitaisia ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä. Toiselle se on pitkään kaivattua omaa aikaa työuran jälkeen, kun taas toiselle se voi tuoda yksinäisyyden ja tarpeettomuuden tunteita.

Eläkkeen hakemisesta ja yhteiskunnan eläkeläisille tarjoamista palveluista on saatavilla tietoa, mutta kokemusperäistä, elämänhallintaan liittyvää tietoa eläkkeelle siirtymisestä ei ole juurikaan tarjolla. Monet haluaisivat valmistautua eläkeaikaan etukäteen ja heitä kiinnostaa tietää, miten jo eläkkeellä olevat ovat kokeneet elämänmuutoksen, ja millaisia vaikutuksia eläkkeelle siirtymisellä on ollut esimerkiksi ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja identiteettiin.

Eläkkeelle!-illat on tarkoitettu eläkkeelle valmistautuvien ja eläkkeellä jo olevien yhteisiksi keskustelutilaisuuksiksi ja mahdollisuuksiksi kohdata samassa elämäntilanteessa olevia. Eläkkeelle!-iltojen jatkoksi yhdistykset voivat perustaa Eläkkeelle!-kerhoja. Näiden avulla yhdistykset voivat myös tehdä omaa toimintaansa tutuksi eläkkeelle siirtyville.