Kulttuurin vaikutukset

 

Taide ja kulttuuri liittyvät oleellisena osana eläkkeensaajayhdistysten ja eläkkeensaajien elämään. Eläkkeensaajien kulttuuriset taidot halutaan näkyviin ja yhteiselle estradille. EKL Elinvoimaa-toiminnassa tuotetun Kulttuurikatselmuksen tarkoituksena onkin tuoda säännöllisin väliajoin esiin eläkkeensaajien itsensä tuottamia taide- ja kulttuurielämyksiä.

Taide ja kulttuuri vaikuttaa elämään!

 • Taide ja kulttuuri edistää sosiaalista hyvinvointia. Se lisää osallistumista ja vähentää syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä. Taiteen ja kulttuurin piiristä löytyy ystäviä.
   
 • Taide ja kulttuuri edistää terveyttä, lisää yksilön koettua terveyttä, kohentaa elämänlaatua sekä vahvistaa mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. Musiikilla on tutkitusti jopa parantavia vaikutuksia.
   
 • Taide ja kulttuuri edistää oppimista. Se tuo esiin älyllisiä kykyjä ja kehittää taitoja sekä antaa onnistumisen kokemuksia ja mahdollistaa uuden oppimisen läpi elämän. Tanssimaan, laulamaan tai soittamaan voi oppia ikääntyneenäkin.
   
 • Taide ja kulttuuri tuottavat elämää rikastuttavia kokemuksia. Erityisesti arkipäiväisellä kulttuurin harrastamisella ja omaehtoisella toiminnalla on suuri arvo. Kulttuurin harrastaminen ja omaehtoinen toiminta lisäävät tyytyväisyyttä elämään.
 • Taiteen ja kulttuurin kuluttaminen parantaa kansantaloutta. Yksi suuri kuluttajaryhmä ovat eläkkeellä olevat ihmiset. Eläkkeellä olevat ovat myös itse kulttuurin tuottajia, kulttuuriosaamista ja taitoja on karttunut, niitä voidaan jakaa ja näyttää toisille.

 

Kuvan lähde: 
Sitra. 21.11.2017. Näkökulmia taiteen ja kulttuurin tutkituista vaikutuksista -artikkeli. Artikkeli avautuu klikkaamalla kuvaa.