Starttipäivä

Yhdistysten Starttipäivä -koulutukset taas tilattavissa! 

Toteutamme EKL-yhdistyksille tilauksesta Starttipäivä-koulutuksia 20.11.2018-28.2.2019 välisenä aikana.

STARTTIPÄIVÄ
- Ryhmän henkeä etsimässä

Starttipäivä on yhdistysten uusille, toimintaansa aloittaville hallituksille tarkoitettu koulutuspäivä, jossa pureudutaan tavoitteellisesti toimivan kiinteän ryhmän työskentelyyn ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Koulutus on hyvä järjestää heti toimintakauden alussa, ennen varsinaisen hallitustyöskentelyn alkamista.

Päivän aikana luodaan joukkuehenkeä ja avointa ilmapiiriä. Hyvä joukkuehenki tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että menestyäksemme tarvitsemme toinen toisiamme ja jokaisen panos yhteiseen toimintaan on tärkeä.

Ennalta suunniteltujen toiminnallisten menetelmien avulla käynnistetään ryhmäytymisprosessia ja edistetään ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta sekä luottamusta. Näin yhteisen työskentelyn aloittaminen ja jatkaminen on mukavampaa ja sujuvampaa.

Starttipäivä sisältää vähän teoriaa, enemmän käytäntöä ja toimintaa. Päivän aikana valmistellaan reilun pelin säännöt, jotka antavat raamit alkavalle yhteistyölle ja selkeyttävät yhteisiä toimintatapoja.  

Aikataulu ja paikka:   
Aikataulu sovitaan erikseen. 
Päivän kesto on 4-5 tuntia ja se järjestetään EKL-yhdistysten omilla paikkakunnilla.

Hinta:    
Koulutus on maksuton EKL-yhdistyksille.
Yhdistys vastaa mahdollisista tila- ja tarjoilukuluista.

Lisätietoa:
Marja Raitoharju, puh. 040 450 6565 tai marja.raitoharju@elakkeensaajat.fi

HYVÄLLÄ MIELELLÄ LÄPI ELÄMÄN!