LUOTSI-ohjaajien koulutus

 

Elinvoimaa -toiminnan LUOTSI-ohjaajakoulutus antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiselle. 

Koulutus on pitkäkestoinen muodostuen kahdesta lähiopiskelujaksosta ja niiden väliin sijoittuvasta tuetusta ohjausharjoittelusta. Harjoittelussa LUOTSI -ohjauksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oman yhdistyksen vapaaehtoistoimijat.

Koulutukseen osallistujilta edellytetään, että he sitoutuvat toimimaan LUOTSI-ohjaajina EKL:n yhdistyksille koulutuksen jälkeen.


Seuraava LUOTSI-ohjaajien koulutus

Seuraava koulutus alkaa 30.9.2019.

Ensimmäinen lähiopiskelutapaaminen 30.9 - 2.10.2019
Tuettu ohjausharjoittelu lokakuu 2019 - helmikuu 2020
Toinen lähiopiskelutapaaminen 13. - 14.2.2020

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat:
- Luotsi-ohjauksen perusteet
- vapaaehtoisten tarpeista lähtevä ohjaus
- ohjauksellisten istuntojen järjestäminen
- ohjauskorttien käyttö ja
- ohjausharjoittelu ja sen kokemusten purku