LUOTSI-ohjaajaksi?

 

Kuka voi ryhtyä LUOTSI-ohjaajaksi?

Hyvän perustan LUOTSI-ohjaajana toimimiselle luo ryhmätyöskentelyn ymmärtäminen ja järjestötoiminnan periaatteiden tunteminen. Tärkeintä on, että ohjaajaksi haluava tuntee aitoa arvostusta EKL-yhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistoimintaa kohtaan ja, että hän pystyy sitoutumaan yhdistyksen periaatteisiin ja tavoitteisiin. Ohjaajalle hyödyllisiä ovat lisäksi kuuntelemisen ja läsnäolon taito sekä taito viestiä ja kommunikoida selkeästi.  


Miten LUOTSI-ohjaajaksi tullaan?

Perusvalmiudet LUOTSI-ohjaajan tehtävään antaa Elinvoimaa -toiminnan LUOTSI-ohjaajakoulutus. Koulutus on pitkäkestoinen muodostuen kahdesta lähiopiskelujaksosta ja niiden väliin sijoittuvasta tuetusta ohjausharjoittelusta. Harjoittelussa LUOTSI -ohjauksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oman yhdistyksen vapaaehtoistoimijat. Koulutukseen osallistujilta edellytetään, että he sitoutuvat toimimaan LUOTSI-ohjaajina EKL:n yhdistyksille koulutuksen jälkeen.

Lue lisää LUOTSI-ohjaajien koulutuksesta täältä


Tukea LUOTSI-ohjaajille

LUOTSI-ohjaajat kokevat omassa tehtävässään hyvin erilaisia tilanteita ja ohjaavat erilaisia ryhmiä. Ohjaajilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja käsitellä eteen tulleita asioita LUOTSI-ohjaajista muodostuvassa vertaisryhmässä. Myös EKL:n LUOTSI-ohjauksen kouluttajat ovat ohjaajien tukena koko heidän toimintansa aikana.