KulttuuriKM:t 2019


Vuoden 2019 alusta alkaen eläkkeellä olevilla ja EKL-yhdistyksillä on mahdollisuus luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä Kulttuurikilometrit-tapahtumassa, joka yhdistää kulttuurin ja liikunnan harrastamisen. Kulttuuripitoiset tapahtumat eivät siis ole vain teattereissa, näyttelyissä tai musiikkisaleissa toteutettavia, vaan hyvinkin lähellä ikääntyvien omaa arkea.


Kulttuurikilometrit-tapahtuman tavoitteena on vahvistaa eläkkeellä olevien yhteisöllisyyttä ja tuottaa uudenlaista luovaa seniorikulttuuria, jossa yhdessä liikkuen jaetaan kulttuurisia kokemuksia ihmisten elämään.

Kulttuurikilometrit-tapahtuman sisältö koostuu kolmesta osasta:
1. Ryhmä kävelee valitsemansa kulttuurikohteen ja asuinpaikkakuntansa etäisyyden verran kilometrejä.
2. Ryhmä perehtyy kulttuurikohteesta olevaan tietoon ja jakaa sitä toisilleen.
3. Kun kilometrimäärä on saavutettu ryhmä toteuttaa omanlaisen tapahtuman, jossa kulttuurikohde tuoda esiin.

Tärkeää on, että Kulttuurikilometrit-tapahtuma toteutetaan ryhmänä ja lähialueilla kävellen (poluilla, kujilla, kävelyteillä, metsissä, kauppakeskuksissa jne. Siellä missä ryhmä haluaa). Jokaisen ryhmään kuuluvan kävelymatka lasketaan kulttuurikilometreihin mukaan. Kohteeseen ei siis tarvitse oikeasti kävellä, jolloin se voi sijaita kaukanakin tai eri puolilla Suomea. Lopuksi toteutettavan tapahtuman ryhmä voi toteuttaa haluamallaan tavalla.

Elinvoimaa-toiminta tukee kulttuurikilometrien kävelyä, lähettämällä jokaiselle ryhmälle askelmittarin.

Kaikki toteutustavat kootaan EKL Elinvoimaa nettisivuille jaettavaksi muille vastaaville ryhmille. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä vuodesta toiseen jatkuva eläkkeensaajien seniorikulttuuria vahvistava toimintatapa. Lisätietoa Ohjeet ja materiaali -sivulla.


Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
EKL Elinvoimaa
Anu Kuikka
050 911 3247
anu.kuikka@elakkeensaajat.fi
 

Miksi Kulttuurikilometrit-tapahtuma?

Kulttuurikilometrit-tapahtuma on tarkoitettu eläkkeensaajille ja yhdistyksille, joita kiinnostaa kulttuuri ja taide, mutta niiden äärelle lähteminen on jostain syystä harventunut tai tyssännyt kokonaan. Tapahtuma on tarkoitettu eläkkeensaajille, jotka haluavat kohentaa ihmisten elämänlaatua, avata uusia ikkunoita kulttuurin maailmaan ja lisätä kulttuuripitoista toimintaa yhdistykseen mahdollisimman edullisesti.

Kulttuurikilometrit-tapahtuma on tarkoitettu eläkkeensaajille ja yhdistyksille, jotka ovat miettineet, miten yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa tai miten eläkkeensaajien fyysistä terveyttä tukea? ja niille, jotka ovat pohtineet, miten hyvinvointia vahvistavasta liikkumisesta voisi tehdä enemmän houkuttelevaa. Voisiko sitä lisätä, vaikka pienenkin määrän eläkkeensaajien arkeen?

Kulttuurikilometrit-tapahtumassa kukaan ei ole liian vanha, huonokuntoinen tai vähävarainen osallistuakseen kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen. Toteutustapoja on myös valittavissa niin monta kuin on toimintaan osallistujiakin. Parhaimmillaan yhdessä toteutettu Kulttuuri-tapahtuma lisää uutta seniorikulttuuria.

 

Kulttuurikilometrit-tapahtumaa tukee
80-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2019 viettävä viihdyttäjä Eino Grön.

Hän valitsee toteutusten joukosta kolme mielenkiintoisinta, jotka palkitaan 26.-28.11.2019 EKL:n Hyvän tuulen-risteilyllä.