Elinvoimaa -toiminta


EKL Elinvoimaa -toiminta suuntaa toimensa jäsenyhdistysten eläkkeensaajien syrjäytymisen ehkäisemiseen ja ennaltaehkäisevään mielen hyvinvoinnin tukemiseen kehitettyjen toimintatapojen levittämiseen ja kehittämiseen.

Kevään 2017 aikana viedään eri puolille Suomea 100 lasissa eläkeellä - keskustelukiertue, joka on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Lue keskustelukiertueesta lisää täältä.
 

Elinvoimaa -toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 ovat seuraavat:

 1. Hyvän mielen kultturikerhotoiminnan käynnistäminen yhdistyksissä ja kerhojen tukeminen uudella materiaalilla sekä koulutuksella, jolloin jäsenyhdistykset voivat uudistaa toimintaansa.
   
 2. Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukeminen (niin kerhojen, virkistystoiminnassa kuin hallinnoinnissa toimivien vapaaehtoisten), kokoamalla työnohjauksellisten toimintatapojen materiaali ja koulutuspaketti, joilla edistetään vapaaehtoistoimijoiden jaksamista.
   
 3. Käynnistetään kehittämistyö jäsenyhdistysten paikallisen yhteistyön/verkostotoiminnan tukemiseen.
   
 4. Kehitetään Elinvoimaa -toiminnan viestinnällisiä toimenpiteitä, hyödyntäen enemmän sosiaalisen median mahdollisuuksia, muun muassa Facebook, Youtube ja Instagram.
   
 5. Tehdään viestinnällistä yhteistyötä Mielellään -yhteistyöverkostossa (Eläkkeensaajien Keskusliito, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Suomen mielenterveysseura ja Eläkeliitto).


Elinvoimaa -toimintaa luotsaavat eteenpäin:

Marja Raitoharju                                      Anu Kuikka
järjestösuunnittelija                                 järjestösuunnittelija
puh. 040 450 6565                                  puh. 050 911 3247
marja.raitoharju@elakkeensaajat.fi             anu.kuikka@elakkeensaajat.fi


EKL Elinvoimaa -toiminta toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Stea:n kohdennetulla avustuksella (Ak).