Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

EETU ry:n eläkeläisparlamentti pidettiin Helsingissä 11.11.2016. Myös EKL:n edustajat olivat paikalla. EETUn tulevan vuoden puheenjohtajajärjestön eli EKL:n pj Matti Hellsten päätti seminaarin. Kuva: Tarja Pajunen.


EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin, joka toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.

EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.

Näiden valtakunnallisten eläkkeensaajajärjestöjen yhteinen jäsenmäärä on 300 000, joka kattaa peräti 87 prosenttia kaikkien järjestäytyneiden eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä.

Eläkeläiset ry toimii EETU ry:n puheenjohtajajärjestönä vuonna 2016. Puheenjohtajuus siirtyy vuodeksi 2017 Eläkkeensaajien Keskusliitolle.

Ministeri Anu Vehviläinen kävi Eläkeläisparlamentissa kertomassa EETU-väelle mm. siitä, missä vaiheessa maakuntauudistus on. Kuva: Ulla Wallinsalo.
Parlamentissa Juhani Pehkonen esitteli Huomisen kynnyksellä 2016 -kyselytutkimuksen tuloksia. Kuva: Ulla Wallinsalo