Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Kuva: Vesa Toikka


EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin
, joka toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien sekä oikeuksien parantamiseksi.

EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet. Näiden valtakunnallisten eläkkeensaajajärjestöjen yhteinen jäsenmäärä on 300 000, joka kattaa peräti 87 prosenttia kaikkien järjestäytyneiden eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä.

Eläkeliitto toimi EETU ry:n puheenjohtajajärjestönä vuonna 2013, vuonna 2014 puheenjohtajuuden hoitaa Kansallinen senioriliitto ry.TÄSTÄ SUORAAN EETU RY:n OMILLE KOTISIVUILLE!