« tillbaka Skriv ut

Sivun sijainti: Etusivu » På svenska


Pensionstagarnas Centralförbund PCF

Centralförbundet fungerar som en gemenskap för social samvaro och verksamhet på fritiden samt som kontaktorgan mellan pensionstagare. Därtill fungerar förbundet som påverkare och bevakare i pensionstagarnas intressebevakningsfrågor.

Medlemmarna består av ålderdomspensionerade, invalidpensionerade och andra skäl förtidspensionerade. Särskilt de två sistnämnda grupperna kan tillföra förbundet nya och aktiva medlemmar. Förbundet verkar för att pensionärerna skall inta en respekterad och uppskattad plats i samhället. Samtidigt vill man undvika konflikter mellan olika åldersgenerationer.

Förbundet och dess över 300 medlemsföreningar erbjuder också medlemmarna en mångsidig social aktivitet, fritidsaktiviteter och kulturell verksamhet. Förbundet har en egen resebyrå Ykkösmatkat, som ordnar uppskattade uppehåll på kurorter samt utfärder och charterresor i Europa och världen.

Centralförbundet strävar till att påverka de politiska beslutsprocesser som rör pensionärerna både nationellt och på lokal nivå. Man stöder de lokala föreningarnas verksamhet. Förbundet är indelat i 15 distrikt, av vilka ett är för svenska pensionstagare.

Distrikten anordnar regelbundet stora regionala pensionärsträffar. Viktiga samarbetespartner är regeringen, riksdagsgrupperna, fackföreningsrörelsen och media. En viktig roll spelar förbundet i Pensionärsorganisationernas samarbetsorgan PIO (EETU).

Förbundet har nästan 80 000 medlemmar.

Centralförbundets adress är Aspnäsgatan 14, 00530 Helsingfors och
E-posten ekl@elakkeensaajat.fi

 

Pensionstagarnas internationella kontakter

Pensionstagarnas Centralförbund är medlem i pensionärsorganisationernas Nordiska samarbetskommitté med ett sammanlagt medlemstal i Norden som överskrider 800 000.

Paralella organisationer är sammanslutningen av pensonistföreningar i Danmark, Landsfelag Pensionistanna på Färöarna, PRO i Sverige samt den allmänna pensionärsorganisationen i Norge (NPF).

Centralförbundet deltar i verksamheten inom European Senior Organisation ESO och den europeiska intresseorganisationen AGE.

 

Pensionstagarnas Cenralförbundets
Svenska Distrikt

Distriktet har åtta svenska föreningar från Östra Nyland till Österbotten. Dessa föreningar bildar förbundets Svenska Distrikt.

Distriktets ordförande är Marianne Laxén, 045 653 4477, mannelx@hotmail.com
viceordförande Brita Helsing, 0400 421 140, brita.helsing@anvianet.fi och
sekreterare Stig Kumlin, 0400 500 584, stig.kumlin@pp.inet.fi

Svenska distriktet har rönt berättigad uppmärksamhet för sina seminarier i samband med höst- och vårmöten. Programmet har genomgående varit intressanta och av hög klass.

Vid de stadgeenliga höst- och vårmöterna för distriktets medlemmar en livlig debatt kring aktuella frågor. Diskussionerna utkristalliseras i klart formulerade ställningstaganden, riktade både till beslutsfattare, centralförbundet och media.


Tidningen Eläkkeensaaja

Centralförbundet publicerar en egen tidning Eläkkeensaaja. Den utkommer sju gånger årligen och innehåller information både om pensionspolitiska frågor och aktiviteter inom de olika distrikten. Denna tidning har också en sida med information och artiklar på svenska. På den svenska sidan kommenteras aktuella pensionspolitiska händelser, men den innehåller också föreningsnytt.

Medlemmar kan också läsa om vad semesterhemmen Rajaniemi i Virdois har att bjuda.

Redaktion: ulla.wallinsalo@elakkeensaajat.fi

 

Rajaniemi semesterhem, Folkets Hus i Kottby

Förbundet förfogar över två semesterhem:

Rajaniemi semesterhem befinner i Virdois kommun. Hemmet fungerar i en gammal prästgård. I en särskild byggnad finns 36 rum. Adressen är Rajaniementie 35, 34800 Virdois, tel. (03) 4755 648.

I trakten av Rajaniemi finns bl.a. kanjonsjöar, naturparken Helvetinkolu, Etseri djurpark, bröderna Keskinens shoppingparadis i Tuuri och Palmroth Center.

Folkets Hus i Kottby i Helsingfors hyrs ut såväl åt enskilda personer som åt föreningar. Adressen är Vipunenvägen 19.

Kontaktperson är försäljningssekreterare Paula Hakulinen, tel. (09) 6126 8440.


 

 

TILLBAKA TILL INDEX-SIDAN


PDF-filVanhusneuvosto-opasSVE_kevyt_nettiin.pdf (418 kB)
Guide för äldreråden

19.1.2020 klo 15:42:17