Kirjoitusohjeita ja vinkkejä Eläkkeensaaja-lehteen kirjoittavalle
 

Eläkkeensaaja-lehteä tehdään varsin monipuoliselle lukijaryhmälle. Tärkein lukijakunta on tietysti jäsenistö. Nuorimmat lukijat eivät ole vielä täyttäneet 65 vuotta, kun taas vanhimmilla on menossa satanen rikki. Lukijoiden ikähaarukka on siis melkoinen. Lehti yrittää parhaansa mukaan ja olemassa olevin resurssein palvella koko kenttää.

 

Millaisia juttuja lehteen toivotaan?

Lehden jokaisella numerolla on tavallisesti 1-2 teemaa. Kirjoitettavat jutut voivat koskea teemoja, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Joskus voi olla jopa perustellumpaa tarttua johonkin ajankohtaiseen aiheeseen. Myös yhdistyksen toiminta voi olla yksi valintaperuste, jos jossain on keksitty vaikkapa kokonaan uusi urheilulaji tai erilainen harrastekerho – tai jokin menestys jäsenhankinnassa tms.

Kirjoittajalla ei tarvitse olla toimittaja- tai tiedottajakokemusta. Riittää, kun kirjoittaja pystyy eläytymään laajaan lukijakuntaan: mikä heitä kiinnostaa? Mikä on jutun kannalta epäolennaista tietoa? Mitä napakampi ja värikkäämmin kirjoitettu juttu, sen parempi.

Matka- ja retkikertomukset Kenttäposteihin

Matkakertomusten suhteen kannattaa pitää mielessä se, että mikä on tärkeää oman yhdistyksen jäsenille ja matkalla mukana olleille, ei välttämättä kiinnosta liki 100 000 muuta lukijaa.

Retki- ja matkakertomukset kannattaakin ensisijaisesti julkaista yhdistysten omilla kotisivuilla, missä ne ovat nopeasti oman väen luettavissa. Niitä kannattaa myös tarjota oman alueen paikallislehtiin. Sama ohje koskee henkilöjäsenten muistokirjoituksia tai syntymäpäiväjuhlia ym. yhdistykselle läheistä aineistoa, joka ei ylitä valtakunnallista kiinnostavuutta.

Jotta matkakertomus julkaistaisiin ns. Kenttäpostia-osiossa, on keskityttävä matkan kohteeseen ja sen kuvailuun. Mitä nähtiin ja opittiin, miksi sitä kenties haluttaisiin suositella muillekin? Lukijoita ei kiinnosta bussissa istuminen, kahvittelu, kellonajat tai viikonpäivät, ateriointi tai hotelliyöpyminen (ellei niissä ole jotain äärimmäisen poikkeuksellista, esim. omituisen perinneruuan maistelua tai muuta erityisen erikoista), koska niitähän kaikilla matkoilla harrastetaan. Toimituksessa nämä jutut miltei poikkeuksetta lyhennetään noin 1500 merkkiin.

Ohje sopii myös kurssiretkistä kertomiseen. Tärkeintä on, mitä opittiin ja halutaanko kurssia suositella muille, oliko kurssin taso sopiva, mitä olisi toivottu lisää jne. Tällaisista asioista voi olla apua muille lukijoille ja yhdistyksille, jotka harkitsevat kurssille osallistumista tai sellaisen järjestämistä. Jos kurssi on järjestetty muualla kuin liiton Rajaniemen lomakeskuksessa, kurssipaikastakin voi kertoa sen, että sopiko se tarkoitukseen, haluttaisiinko sitä suositella myös muille ja miksi?

Runo- tai kronikkamuotoiset matkakertomukset eivät sovellu lehden palstoille. Ne ovat parhaimmillaan yhdistysten omissa tilaisuuksissa mukavia retkiä muisteltaessa – ja äärimmäisen vaikeita lehden taittoa ajatellen. Ne soveltuvat hyvin yhdistysten omille kotisivuille.


Mielipidekirjoituksista pulaa – runoilta vaaditaan paljon

Lyriikka on kirjallisuuden lajeista vaikeimpia sekä kirjoittajalle että lukijalle. Mitä tahansa loppusoinnullista kirjoitelmaa ei voi kutsua runoksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Lisäksi runot sopivat ulkomuotonsa vuoksi lehteen lähes yhtä huonosti kuin pitkät novellit.

Runojen sijaan lehti vastaanottaa mielellään lyhyitä mielipidekirjoituksia, sillä niistä on pulaa. Sana on siltä osin vapaa! Toimitus lyhentää ja editoi mielipidetekstejä tarpeen mukaan. Muista kirjoittaa reilusti omalla nimelläsi.


Kentän ääni on kiva ääni – juttuehdotuksia vastaanotetaan!

Tunnetteko yhdistyksessänne jonkun harvinaislaatuisen henkilön, joka on ansioitunut jollakin muista poikkeavalla tavalla, harjoittanut erikoista ammattia, harrastaa jotain erityisen kiinnostavaa, kunnostautunut syvällisenä ajattelijana, selviytynyt normaalia kovemmista koettelemuksista… Ilmiantakaa hänet lehdelle!

Jos yhdistyksestänne löytyy toimittaja- tai tiedottajakokemusta omaava ihminen, pyytäkää häntä tekemään haastattelu. Lehden toimitussihteeri myös mielellään jututtaa tällaisia harvinaislaatuisia henkilöitä, kunhan matka pääkaupungista ei ole liian pitkä.

Varmemmin toimitussihteeri lähtee tällaista haastattelua tekemään, jos saa yhdistettyä samalle matkalle muitakin juttuja. Miettikää siis, mikä kiinnostaisi lehden kaikkia lukijoita. Uutisarvoista ei ole se, mitä tekevät kaikki tai mitä tehdään joka viikko, vaan se, mikä on uutta, epätavallista ja koskettaa mahdollisimman monen ihmisen kokemusmaailmaa tai tunteita.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä! Lehden toimitussihteeri tekee työtään varsin yksin, vaikka paras lopputulos syntyy useimmiten yhteistyönä. Antakaa palautetta! Kentän ääni on kiva ääni!


Muistokirjoitukset ja syntymäpäivät

Lehdessä julkaistaan ainoastaan EKL:n hallituksen jäsenten, valtuuston puheenjohtajien, liiton kunniajäsenten sekä valtakunnallisesti merkittävissä luottamustehtävissä olleiden henkilöiden muistokirjoituksia.

Rajaus johtuu – jälleen kerran – käytettävissä olevasta tilasta. Yhdistykset voivat muistaa poisnukkuneita jäseniään omissa jäsenkirjeissään ja -lehdissään sekä kotisivuillaan, mutta niin halutessaan myös oman piirinsä nimikkosivuilla (osuu 1 x/v kunkin piirin osalle). Sama koskee syntymäpäiviä ym. vastaavaa aineistoa.


Piirien kilpailutulokset

EKL-piireissä tapahtuneista kilpailuista voi lähettää selostuksia vielä toistaiseksi. Niiden on kuitenkin oltava hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä – ei tarvitse selostaa säätilaa tai mitä kahvileipää syötiin – ja tuloslistaukseksi riittää kolmen (3) parhaan lista/sarja. Kuvan voi liittää, jos se kertoo hauskasti tai muuten erityisen hyvin kisatunnelmasta. Kuvia julkaistaan tässä yhteydessä harkinnan ja tilan mukaan. Liitä aina kuvateksti ja kuvan ottajan nimi tekstiin.

Jotta toimituksella ei menisi kohtuutonta aikaa kilpailujuttujen muokkausten kanssa, kirjoittakaa mieluiten

- Word- tai muulla tekstitiedostolla, ei excelillä (siirtyy hyvin huonosti taittoon)
- älä muotoile tekstiä mitenkään, älä tee taulukoita, älä käytä tabulaattoria, älä muunna pdf:ksi tai kuvaksi
- mieluiten jätä pois grammat, pisteet ym. määreet ja detaljit jos voit

Yhdenmukaisuuden vuoksi käytä kirjoitusasua (malli):
Laukaan ES (ei Laukaa, Laukaan Eläkkeensaajat ry eikä Laukaan Els tms.)

 Näillä ohjein saamme tulokset yhtenäisinä lehteen.


Millaisia kuvia?

Kaikkiin juttuihin ei välttämättä tarvita kuvaa, mutta kuva on aina toivottu. Kuvat tuovat juttuun väriä ja kertovat usein enemmän kuin ne kuuluisat tuhat sanaa.

Lähettäkää alkuperäisiä, käsittelemättömiä ja mahdollisimman suuria digikuvia pari kolme, jotta voimme tehdä valintaa. Älä rajaa tai käsittele niitä muutenkaan itse, kuvien säätö tehdään toimituksessa. Hyvässä painokelpoisessa kuvassa on aina useita satoja, jopa tuhansia kilotavuja (kt) tai monta megatavua (Mt) – mahdollisimman paljon pikseleitä. Uudemmat digikamerat ottavat jo automaattisesti tarpeeksi kookkaita kuvia. Elleivät ota, menu-valikon kautta pääsee valitsemaan korkean laadun.

Kuviin tarvitaan aina mukaan kuvateksti ja kuvaajan nimi. Kuvatekstistä tulee käydä ilmi, keitä kuvan henkilöt ovat. Jos kuvassa on kovin paljon ihmisiä (esim. enemmän kuin viisi), nimiä ei välttämättä tarvita – elleivät kyseessä ole juuri tietyt henkilöt, jotka halutaan esitellä. Älä upota kuvia word-dokumenttiin.

Hyvässä kuvassa tapahtuu. Siinä ei siis seistä pönötetä bussin edessä tai kuunnella luentoa. Hyvässä kuvassa on tekemisen meininki. Luonnonvalossa otettu kuvasta tulee todennäköisimmin parempi kuin sisätiloissa keinovalo-olosuhteissa otetuista.

Jos tarvitsette lisäneuvoja sähköpostitse välitettävien digikuvien teknisistä minimilaatuvaatimuksista lehteä varten, kysykää neuvoa toimituksesta. Netistä kopioituja kuvia emme voi käyttää. Paperikuvat ja erittäin korkealaatuiset kotitulosteet kelpaavat edelleen ja ne palautetaan skannauksen jälkeen lähettäjälle.

Ohjeet on luettavissa myös liiton kotisivuilta www.elakkeensaajat.fi/media/elakkeensaaja-lehti/ohjeita_kirjoittajalle_ja_kuvaaj


Lehti on liiton ja sen yhdistysten käyntikortti

Muistattehan, että jäsenlehtemme on myös liiton käyntikortti ulospäin, ulkoisen tiedottamisen väline. Siksi lehteä pyritään tekemään mahdollisimman ammattitaitoisesti, tarkasti, nykyaikaisesti ja journalistisin perustein. Mitä vakuuttavampi ja parempi lehti, sen parempi kuva liitosta välittyy niille lukijoille, jotka eivät vielä ole jäseniä. Ajan hermolla olevaa julkaisua kehtaa esitellä ulkopuolisillekin. Tavoitteena on lehti, josta me kaikki voimme olla ylpeitä!

Toimitus:
ulla.wallinsalo@elakkeensaajat.fi, 09 6126 8444, 041 501 3191


Lehtiä esittelytilaisuuteen? Tilaa etukäteen!

Eläkkeensaaja-lehdestä on tilattavissa ylimääräisiä kappaleita esim. yhdistyksen toritapahtumaan liiton toimistosta. Huomioikaa, että liiton toimistoon ei tilata ylimääräisiä lehtiä jakomateriaaliksi, vaan ne pitää tilata erikseen ja etukäteen.

Kannattaa siis miettiä hyvissä ajoin etukäteen, paljonko mahdollisessa tulevassa esittelytilaisuudessa jakolehtiä tarvittaisiin – tällöin ko. numeroa on mahdollisuus tilata tuoreeltaan ns. nippupostituksena suoraan painosta toimitettuna yhdistyksen yhteyshenkilölle.

jasenasiat@elakkeensaajat.fi, puh. 09 6126 840

 

Paluu Eläkkeensaaja-lehden etusivulle