Lukijakysely 2015

 


Lukijakyselyn tuloksia

 

Eläkkeensaaja-lehti ei jouda vielä eläkkeelle

 

Vuonna 2016 jäsenlehti Eläkkeensaaja täytti 45 vuotta. Liitto keräsi lukijakyselyllä tietoa ja mielipiteitä jäsenlehdestämme tuon kuluneen kevään aikana. Sähköinen kyselylomake oli avoinna netissä tammikuun lopusta helmikuun loppuun, ja siitä kerrottiin Eläkkeensaaja-lehden numerossa 1/2015.

 

Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä melko niukasti vastauksia, joten kyselyaikaa jatkettiin toukokuun loppuun. Kyselylomake julkaistiin numerossa 3/2015, ja vastausaikaa jatkettiin sekä netissä että kirjallisena toukokuun loppuun. Kyselykaavakkeita sai myös tilaamalla liiton toimistolta.

 

Vastauksia saatiin kaikkiaan runsaalta 250 lukijalta. Keskivertovastaaja oli 3-5 vuotta yhdistyksessään ollut yli 70-vuotias perusjäsen, nainen (naisia 66,3 % vastaajista).

 

Asteikolla 1-6 täydet 6 pistettä lehdelle antoi 31 % vastanneista, ja 43,5 %:lta tuli 5 pistettä. Nelosen arvosanaksi antoi 20,8 % vastanneista. 1-3 pisteen vastauksia saatiin yhteensä 4,7 %:lta (4 vastaajaa).

 

Mikä mieluisinta sisältöä?

 

Saadusta otoksesta eli noin 250 lukijasta selkeä enemmistö halusi lukea lehdestä eläketietoa ja eläkepolitiikkaa käsitteleviä artikkeleita. Hyvin tärkeäksi / tärkeäksi sisällöksi tämän koki lähes 80 % vastanneista. 1-10 asteikolla kaikilta vastanneilta tuli eläkeasioista tiedottamisen keskiarvoarvoksi 8,4.

 

Seuraavaksi kiinnostavinta luettavaa vastanneiden mukaan olivat henkilö- ja asiantuntijahaastattelut. Niitä toivottiin ja arvostettiin arvosanan 8 edestä. Kolmannella sijalla toivottujen juttujen listalla oli ravintoasioihin liittyvät jutut arvosanalla 7,9.

 

Seuraavaksi tärkeimmiksi jutuiksi arvioitiin sekä liikuntaan että kilpailuihin liittyvä sisältö kuin myös EKL-yhdistysten toiminnasta kertovat ns. Kenttäpostit. Näiden kiinnostavuudeksi arvioitiin 7,5.

 

Samalla viivalla kilpailivat suosiosta ns. kevyempi viihdeosasto eli pakinat, kirja-arviot, ristikko sekä palstat kuten teatteripalsta ja apuvälinepalsta (7,3). Tämän kyselyn perusteella Kenttäpostit arvioitiin hieman kiinnostavammiksi kuin piirien toimintaa esittelevät aukeamat, ns. piirisivut (7,0).

 

Moni toive jo toteutettukin

 

Tehty kysely oli suppeahko, jotta sen täyttäminen ei olisi ollut ylivoimaista tai liiaksi aikaa vievää. Kyselyssä oli myös avoimia vastauskenttiä. ”Mikä uutta toivoisit lehdessä näkeväsi?” ja ”Anna lehdelle risuja ja ruusuja – sana on vapaa” -kentät kirvoittivat paljon toiveita, joista osa on joko jo aiemmin toteutettu, toteutus ollut työn alla tai jo suunnitteilla.

 

Näistä jo olemassa olevista toiveista mainittakoon yleisönosasto, jutut eläkeläisten asemasta muissa maissa, sudokut ja kryptot, kooste jäseneduista, matkakertomukset, opastusta tietokoneen ja netin käyttöön, ystäväpalsta, apuvälinepalsta jne. Toiveeseen lääkäripalstasta löysimme ratkaisun yhteistyökumppani Suomen Nivelyhdistyksen kanssa tehtävistä artikkelivaihdosta. Tätä palstaa julkaisemme muutamissa numeroissa vuoden aikana.

 

Kustannussyistä moniin toiveisiin emme valitettavasti kykene vastaamaan. Näitä ovat mm. lakimiespalsta, asuntopalsta ja horoskooppi. Resurssit eivät myöskään riitä syvempää journalistista tutkimusta edellyttäviin artikkeleihin tai kattaviin, laajoihin tuotevertailuihin. Useampi ilmestymiskertakin on kustannuskysymys.

 

Uutta, mutta harkiten

 

Seitsemästi vuodessa ilmestyvä Eläkkeensaaja-lehti ei valitettavasti pysty kilpailemaan ajankohtaisjulkaisujen kanssa eikä vastaamaan kaikkiin eläkkeensaajalukijan toiveisiin: onneksi Suomessa ilmestyy laaja kirjo erilaisia harrastelehtiä näitä erityistarpeita täyttämään. Novelleillekaan ei lehdessä valitettavasti ole tilaa.

 

Erityisesti ravintoon ja terveyteen liittyviä juttuja sekä askartelu- ja jumppaohjeita toivottiin, ja niitä pyrimme jatkossa julkaisemaan aika ajoin. Lisäksi toivottiin ulkoasuun jotain piristystä ja väljempää taittoa. Otamme nämäkin toiveet huomioon resurssien puitteissa. Kiitos mielipiteistä!

 

Ulla Wallinsalo, toimitussihteeri


artikkeli julkaistu Eläkkeensaaja-lehdessä 6/2015