Kansaneläkeindeksi

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun vuosittain kolmannen vuosineljänneksen keskimääräisen hintatason perusteella.

Vuonna 2014 pisteluku on 1630 (vuonna 2013 pisteluku on 1609), ja se kasvaa 1,3 %.

Ensi vuoden indeksikorotus on kuitenkin toteutettu osittain jo tämän vuoden alussa (laki 709/2012).  Tiettyihin etuuksiin tehtiin vuoden 2013 alussa ylimääräinen 0,7 %:n korotus, jonka tavoitteena oli kompensoida arvonlisäverokannan nousua. Tämä aikaistettu 0,7 %:n korotus tehtiin vuonna 2013 seuraaviin etuuksiin: kansaneläke, takuueläke, perhe-eläke, rintamalisä, sotilasavustuksen perusavustus, vammaistuet, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat.

Vuoden 2014 alussa näiden etuuksien määrät nousevat 0,6 %.


Indeksikorotus vuodelle 2013 oli enimmillään 3,5 %

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehtiin vuoden 2013 alusta ylimääräinen, niin kutsuttu osittain aikaistettu 0,7 %:n suuruinen indeksikorotus. Ylimääräisen indeksikorotuksen tavoitteena oli tasata arvonlisäverokannan nousun vaikutusta elinkustannuksiin.

Normaali ja aikaistettu indeksitarkistus tehtiin vuonna 2013 seuraaviin Kelan maksamiin etuuksiin:

kansaneläke, takuueläke, perhe-eläke, rintamalisä, sotilasavustuksen perusavustus, vammaistuet, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat.

Indeksikorotus vuodelle 2012 oli 3,8 %.

Indeksikorotus vuodelle 2011 oli 0,4 %

Kansaneläkkeet säilyivät vuonna 2010 samalla tasolla kuin vuonna 2009. Muutoin ne olisivat alentuneet taloudellisen taantuman takia. Eläkkeensaajien Keskusliitto kiinnitti asiaan huomiota ensimmäisenä jo maaliskuussa vuonna 2009. Löydät vaatimuksemme täältä.

Indeksikorotus vuodelle 2009 oli 4,6 %.

Indeksikorotus vuodelle 2008 nosti kansaneläkkeitä 2,5 %.

Vuodelle 2007 indeksikorotus oli 1,7 % .