Eläkkeensaajan toimeentuloturvaa vuonna 2014

Etuusmäärät vuonna 2014

Vuoden 2014 alussa yksin asuvan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee 630,02 eurosta 633,91 euroon kuukaudessa. Avio- tai avoliitossa olevan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee puolestaan 558,83 eurosta 562,27 euroon kuukaudessa.

Täysi takuueläke nousee 743,38 euroon kuukaudessa vuonna 2014.

Löydät taulukon kansaneläkkeeseen sidottujen etuuksien euromääristä (Kansaneläke, vammaisetuudet, yleinen perhe-eläke, lapsilisät, lastenhoidon tuet, työttömän perusturva ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat 1.1.2014 alkaen)  klikkaamalla TÄSTÄ.