50-vuotisjuhlaseminaari 20.9.2012

Liiton juhlaseminaarissa puhuivat vas. SAK:n eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, ETK:n toimitusjohtaja Jukka Rantala ja Suomen Nuorisoyhteistyö–Allianssin pääsihteeri Olli Joensuu. Kuva on lehdistötilaisuudesta.

 

Juhlaseminaarissa kuultiin tuoreinta tietoa eläkeasioista

Eläkkeensaajien Keskusliitto järjesti 50-vuotisen toimintansa kunniaksi juhlaseminaarin 20.9.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Seminaariin osallistui n. 130 henkilöä. Kyseessä oli kutsuseminaari, jonka osallistujina olivat mm. liiton valtuusto, hallitus ja sidosryhmät. Valtiovallan tervehdyksen toi opetusministeri Jukka Gustafsson.

Seminaarissa käsiteltiin eläketurvan historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Juhlapuhujana oli Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala.

 

Työeläkejärjestelmän tämän hetken suurin haaste
on sopeutuminen keskimääräisen eliniän jatkuvaan pidentymiseen
 

Tänä vuonna 50 vuotta täyttänyt Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry järjesti EU:n teemavuoden, elinikäisen oppimisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden, hengessä juhlaseminaarin jonka pääalustajana oli maamme eläkepolitiikan ykkösvaikuttaja Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala. Rantalan esitystä kommentoimassa oli maamme palkansaajien, nuorten ja eläkkeensaajien edustajat. Rantalan esityksen pääviesti oli seuraava: 

”Hyvä eläkejärjestelmä kestää sukupolvesta toiseen. Suomalaista eläketurvaa on 1960-luvulta lähtien kehitetty vähittäisin askelin, sitä muuttuviin olosuhteisiin sopeuttaen. Tulokset ovat hyvät: eläkkeet turvaavat kohtuullisesti totutun toimeentulon tason kohtuullisin kustannuksin.  

Maailman muutos kuitenkin jatkuu, ja eläkejärjestelmän kehittäminen on tehtävä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti sortumatta päivänpoliittisiin houkutuksiin. Työeläkejärjestelmän tämän hetken suurin haaste on sopeutuminen keskimääräisen eliniän jatkuvaan pidentymiseen. Tässä suhteessa työmarkkinajärjestöjen keväällä solmima työurasopimus on reipas askel oikeaan suuntaan.” 

Kommenttipuheenvuorossaan SAK:n Eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen totesi, että ”jatkossakin on tärkeätä pitää kiinni siitä, että kaikille Suomessa asuville taataan toimeentulon turva eläkeajaksi. Lakisääteisyydestä ja kattavuudesta on pidettävä kiinni. Tämän päivän päättäjillä on vastuu eläketurvan taloudellisesta kestävyydestä. Sitä ei saa ratkaista eläkeleikkauksilla. Eläketurva on kestävä silloin, kun siihen eri väestöryhmissä luotetaan ja kun se koetaan paitsi riittäväksi myös oikeudenmukaiseksi. Myös nuorten työuraansa vasta aloittavien on voitava luottaa siihen, että hekin aikanaan saavat kunnollisen, työllä ansaitun eläketurvan. Siksi yksityisten että julkisten alojen työeläkkeiden rahoitus on mahdollisimman pian saatava varmalle pohjalle”.  

Maamme nuorison edustajana Suomen Nuorisoyhteistyö–Allianssi ry:n pääsihteeri Olli Joensuu totesi, että ”Nuorten tulee olla mukana eläkejärjestelmän uudistamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja päätökset pitää tehdä riittävän pian. Uudistusten viivästymisen maksumiehinä ovat tämän päivän nuoret, eläketaakan tulee jakautua sukupolvien välillä oikeudenmukaisesti.” 

Tilaisuuden lopuksi eläkkeensaajien kommenttipuheenvuorossa Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Matti Hellsten esitti huolestumisensa työeläkejärjestelmän uskottavuudesta. Sen vuoksi eläkejärjestelmään tehtävät muutokset tulee tehdä harkiten. Me eläkkeensaajat haluamme olla mukana tässä työssä. Hellsten kantoi huolta myös työssä jaksamisesta. Sillä on suuri merkitys eläkejärjestelmän kestävyyteen. Järjestelmää kehitettäessä on kannettava huolta sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

 

Seminaariin toi valtiovallan tervehdyksen opetusministeri Jukka Gustafsson.

Lehdistötiedote ja tilaisuuden esitysmateriaali

PDF-tiedostoEKL Tiedote 20.9.2012.pdf (77 kB)
Jukka Rantala Eläkkeensaajien Keskusliiton juhlaseminaarissa: Työeläkejärjestelmän tämän hetken suurin haaste on sopeutuminen keskimääräisen eliniän jatkuvaan pidentymiseen Tänä vuonna 50 – vuotta täyttänyt Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry järjesti EU:n teemavuoden, elinikäisen oppimisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden, hengessä juhlaseminaarin jonka pääalustajana oli maamme eläkepolitiikan ykkösvaikuttaja Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala. Rantalan esitystä kommentoimassa oli maamme palkansaajien, nuorten ja eläkkeensaajien edustajat.