Tiedotteet

2017

PDF-tiedostoEKL Tiedote 16.3.2017 Kalastonhoitomaksun uudelleen esittäminen yli 65-vuotiaille on järjetöntä (123 kB)
Kalatalouden Keskusliitto KKL on ajamassa vasta vuoden voimassa olleeseen, korjattuun kalastuslakiin muutoksia, joista yksi koskee kalastonhoitomaksun ulottamista myös yli 65-vuotiaisiin kansalaisiimme. He ovat olleet vapautettuja kalastusmaksuista vuodesta 1997 lähtien.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 9.3.2017 Hallitusohjelman puolivälitarkastelussa on huomioitava heikoimmat (512 kB)
Hallituksen kovat säästöpäätökset niittävät juuri sitä satoa, josta mm. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry oli huolissaan jo hallitusohjelman luettuaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö on arvioinut valtion talousarvion muutosten vaikutuksia 6.3.2017 julkaistussa raportissa. Tulokset ovat maamme vähävaraisten kannalta suorastaan henkeä ahdistavia.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 21.2.2017 Täyttä elämää hyvinvoivassa kunnassa, EKL julkaisi kuntavaaliteesinsä (298 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliiton kuntavaaliteesit perustuvat huomioihin siitä, millaista on elämä hyvinvoivassa kunnassa. Samat asiat tulevat pätemään myös vuoden 2019 alusta voimaan tulevan sote- ja maakuntauudistuksen aikaan.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 13.2.2017 Eläkkeensaajan apuna päivitetty sosiaaliturvaopas (213 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliiton yhtenä keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa ikäihmisille tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Palveluiden tulee olla määrältään riittäviä, laadukkaita sekä hinnaltaan kohtuullisia. Merkityksellistä on tiedon oikea-aikainen saaminen avun ja tuen mahdollisuuksista. Tiedon löydettävyyteen tulee panostaa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 9.2.2017 EKL:lta kustannusneutraali malli työeläkkeiden indeksitarkistuksiin (124 kB)
Eläkeläisköyhyys on suurimpia ongelmia maassamme. Hinta- ja palkkasidonnaisuuksien muutos indeksitarkastelussa ei tätä ongelmaa poista. Prosenttikorotukset lisäävät euromääräisiä tuloeroja eivätkä niitä kavenna – mitä suurempi on eläke, sitä suurempi on myös korotus. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n malli pienentäisi eläkkeensaajien tuloeroja jopa kustannusneutraalisti. Mallissa STM vahvistaisi vuosittain indeksiluvun, eläkkeiden tarkistamisprosentin ja eläkkeisiin lisättävän euromääräisen korotuksen.
PDF-tiedostoEsitys EKL-mallista, esimerkkinä vuodelle 2011 tehty työeläkkeiden tarkistus (598 kB)
PDF-tiedostoEKL Tiedote 18.1.2017 Eläkkeensaajilla menee hyvin - vai meneekö sittenkään= (297 kB)
Eläketurvakeskus julkaisi 16.1.2017 selvityksensä, jossa tarkasteltiin eläkkeensaajien toimeentulon kehitystä ajanjaksolla 1995–2015. Selvityksen uutisointi antoi hämmentävän positiivisen kuvan eläkkeensaajien toimeentulon kehityksestä tarkastelujaksolla.