31.5. EKL:n kantelu johti toimenpiteisiin

Tiedote 31.5.2018
Julkaisuvapaa HETI

 

EKL:n kantelu kaihileikkausten jälkitarkastuksiin liittyen johti toimenpiteisiin

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto pyytää ilmoittamaan aluehallintovirastoon 30.6.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin asian johdosta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on ryhdytty.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry teki joulukuussa 2017 kantelun ja selvityspyynnön koskien kaihileikkauspotilaiden jälkitarkastuksia ja yhdenvertaista kohtelua Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä.  Asia koski ohjeistuksista piittaamattoman/poikkeavan menettelytavan jatkamista kaihileikkausten jälkitarkastuksien suhteen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä oli ottanut kannan, ettei kaihileikkausten jälkitarkastuksia suoriteta.

Kantelumme tiimoilta otti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto asian käsittelyynsä terveydenhuollon valvonta-asiana. Se on antanut valvontapäätöksensä asiasta 24.4.2018. Valvontapäätös on julkinen asiakirja ja se on tämän tiedotteen liitteenä.

Aluehallintovirasto toteaa, että terveydenhuollon palvelujen tarvetta arvioitaessa perusteena pitää olla potilaan terveydentilan edellyttämä, lääketieteellisesti perusteltu hoidon tarve ja potilaalle pitää selvittää hänen oikeutensa saada tarpeelliseksi arvioitu, lääketieteellisesti perusteltu jälkitarkastus julkisen terveydenhuollon järjestämänä. Harmaakaihileikkauksen jälkeen tehtävä jälkitarkastus tulee olla julkisen terveydenhuollon piiristä saatavilla silloin, kun potilaan terveydentila sitä edellyttää ja jälkitarkastus on lääketieteellisesti perusteltu.

Aluehallintovirasto yhtyy eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessään (Dnro 3282/4/10) antamaan kannanottoon, että lääketieteellisesti perustellun toimenpiteen jälkitarkastukset ovat tarpeellinen osa hoitokokonaisuutta, joihin potilaalla on oikeus perustuslain 19 § 3 momentin ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 § 2 momentin mukaan, minkä johdosta jälkitarkastukset kuuluvat terveydenhuollon järjestämisvastuuseen.

Aluehallintovirasto katsoo, että terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 § mukaan laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.

Aluehallintovirasto kehottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää laatimaan potilasohjeet jälkitarkastusten osalta selkeäksi siten, ettei potilaalle muodostu käsitystä, että hänet ohjataan yksityislääkärin vastaanotolle harmaakaihileikkauksen jälkitarkastukseen.

Aluehallintovirasto pyytää ilmoittamaan aluehallintovirastoon 30.6.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin asian johdosta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on ryhdytty.

Lisätietoja
puheenjohtaja Simo Paassilta, 050 522 1201
sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen, 040 574 7515

LIITE    Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 24.4.2018 antama valvontapäätös kokonaisuudessaan

 

MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo 55 vuotta aktiivista toimintaa
– Yli 80 000 jäsentä 323 yhdistyksessä