31.1. Sosiaaliturvan neuvontaa eläkkeensaajalle

Tiedote 31.1.2018
Julkaisuvapaa HETI

 

Eläkkeensaajalle tukea sosiaaliturvan palveluiden hakuprosessissa

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhtenä keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa ikäihmisille tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Palveluiden tulee olla määrältään riittäviä, laadukkaita sekä hinnaltaan kohtuullisia. Merkityksellistä on tiedon oikea-aikainen saaminen avun ja tuen mahdollisuuksista. Tiedon tulee olla helposti löydettävää ja palveluneuvontaa tulee kehittää.

  • Ikääntynyt tulee ohjata sen tiedon äärelle, mistä hän löytää apua ja neuvoa, kun pitää hakea tarvitsemiaan palveluja. Järjestöjen sosiaaliturvaopas on yksi apuväline, josta saa tukea näitä kysymyksiä pohdittaessa sekä palveluita ja etuuksia haettaessa, korostaa liiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen.

EKL on mukana tekemässä järjestöjen yhteistä sosiaaliturvaopasta. Opas löytyy päivitettynä osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on koottu laajasti eläkkeensaajien, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva. Verkko-opasta päivitetään tarvittaessa läpi vuoden ja se löytyy liiton sivuilta myös tulostettavassa muodossa.

Oppaan tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille niiden jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. 

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja ja asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Julkaisun on kirjoittanut 17 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n lisäksi Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

Palautetta voi lähettää mm. osoitteella tarja.pajunen@elakkeensaajat.fi.

Lisätietoja:
sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen, puh. 040 574 7515

MIKÄ ON EKL?
- Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
- Perustettu 1962, takana jo 55 vuotta aktiivista toimintaa
- Runsas 83 000 jäsentä 325 yhdistyksessä