25.10.2017 Hallitus kuulee muttei kuuntele

Tiedote 25.10.2017
Julkaisuvapaa 25.10.2017 klo 12.00

 

Hallitus kuulee muttei kuuntele
 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vaatii hallitusta kuuntelemaan kansalaisia ja heidän toiveitaan.

Viikko sitten (18.10.) julkaistun eurobarometrin tiedoista käy ilmi, että terrorismin torjunta on noussut vuoden aikana suomalaisten mielissä EU:n tärkeimmäksi tavoitteeksi (45 % suomalaisista). Lähes yhtä tärkeänä EU:n tavoitteena suomalaiset pitävät köyhyyden ja eriarvoistumisen torjumista (44 %). Kaikissa 28 jäsenmaassa tehdyn kyselyn perusteella EU-maiden kansalaiset ovat lähes samaa mieltä kanssamme. Kärjessä olivat samat asiat 41 prosentin osuuksilla.

Vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ilmaisi jo hallitusohjelman julkistamisen jälkeen vuonna 2015 pelkonsa siitä, että hallituksen tekemät päätökset tulevat lisäämään kansalaistemme eriarvoisuutta. Kuluneet vuodet ja mm. useiden tahojen tekemät laskelmat ja arviot ovat vahvistaneet esittämiemme pelkojen toteutuneen.

Muun muassa kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen suuret korotukset, sairasvakuutuskorvauksien leikkaukset, energiaverojen nosto sekä Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ovat kiristäneet täysin kohtuuttomasti jo ennestään heikoimmin pärjäävien eläkkeensaajien taloudellista asemaa.

Edellä mainittujen säästöpäätösten päälle hallitus on ensi vuoden talousarviossaan mm. jättämässä voimaan aiemmin tekemänsä säästöpäätöksen indekseihin liittyen. Jäädytys leikkaa reaalista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tämä tarkoittaa suurta ja pysyvää heikennystä maamme eläkkeensaajille, mikäli jäädytystä ei hyvitetä täysimääräisenä tulevien indeksitarkistusten yhteydessä.

-Hallitus on kuullut muttei kuunnellut. Viitaten eurobarometrin tuloksiin kysyn, olisiko sen nyt lopultakin aika kuulla kansalaisiaan ja tehdä jotakin maallemme häpeällisen eläkeläisköyhyyden torjunnassa? Tähän asti siihen ei ole löytynyt minkäänlaista tahtoa vaan päinvastoin tehdyt päätökset ovat vain kurjistaneet entisestään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa, totesi Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko Lapinlahden Eläkkeensaajien 40-vuotisjuhlassa keskiviikkona.

EKL on asiantuntijalausunnossaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vedonnut, että eduskunta talousarviota käsitellessään peruu perusturvan indeksitarkistusten jäädytykset.  Suomeen on laadittava toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhien lukumäärä käännetään laskuun. Lausunto kokonaisuudessa löytyy klikkaamalla tästä.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Lisätietoja
toiminnanjohtaja Timo Kokko, 050 441 3830

MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo 55 vuotta aktiivista toimintaa
– Lähes 84 000 jäsentä 325 yhdistyksessä