2016

PDF-tiedostoEKL Tiedote 28.12.2016 EETUn puheenjohtajuus siirtyy vuoden 2017 alussa EKL ry:lle (378 kB)
Hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteet ovat tavattomasti muuttuneet Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n eliniän eli viimeisten kymmenen vuoden aikana. Meidän pitää pystyä vastaamaan näihin uusiin haasteisiin, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Matti Hellsten. Hän toimii myös EETUn vuoden 2017 puheenjohtajana.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 18.10.2016 Saisi Kusti polkea ja posti kulkea (292 kB)
Postilain kokonaisuudistuksella ei saa vaarantaa kansalaisten peruspalveluiden saatavuutta. Jakelupäivien leikkaaminen heikentäisi kansalaisten asuinpaikasta riippumatonta tasaveroista tiedonsaantimahdollisuutta.
PDF-tiedostoEKL tiedote 3.10.2016 Toimeentulotuen haun siirto kuntaan tulee turvata.pdf (293 kB)
Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat säilymässä kuntien järjestämisvastuulla myös tulevaisuudessa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 14.9.2016 Pohdintoja valtion talousarviosta.pdf (308 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko pohtii maan hallituksen vuoden 2017 talousarvioesitystä omalla palstallaan keskiviikkona 14.9. ilmestyvässä liiton Eläkkeensaaja-lehdessä.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 11.8.2016 Hyviä ja huonoja uutisia budjettiriihestä.pdf (74 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto on pettynyt Valtiovarainministeriön budjettiriihen säästöpäätöksiin, veropäätös sen sijaan ansaitsee kiitosta.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 4.8.2016 Inhimillisyyttä budjettiriiheen.pdf (74 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto toivoo hallituksen budjettiriiheen inhimillisyyttä, hyvää tahtoa sekä selkeää viestiä siitä, että heikoimpia ei jätetä.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 20.6.2016 Lääkekorvauksiin uusia heikennyksiä, kohteena jälleen eläkkeensaajat (134 kB)
Hallitus jatkaa leikkauslinjaansa ja 150 miljoonan euron säästötavoitteen toteuttamista lääkekorvausjärjestelmään. Selvitysmies Heikki Ruskoaho esittää raportissaan¹ jäljellä olevan 134 miljoonan säästön toteuttamista lääkekorvauksista. Säästöjen maksajina näyttävät jälleen olevan eläkkeensaajat.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 3.6.2016 Hallituksen linja maamme eläkkeensaajia kohtaan on poukkoileva ja käsittämätön (69 kB)
Maan hallitus esitti tiedotustilaisuudessaan 2.6.2016, että mikäli kilpailukykysopimus saavuttaa riittävän kattavuuden, hallitus keventää ansiotulojen verotusta. Tilaisuudessa erikseen kysyttäessä todettiin, että veronkevennykset suunnataan vain palkkatulojen verotukseen, koska eläkkeensaajat eivät ole sopimuksessa mukana ja nyt halutaan kompensoida sen vaikutuksia palkansaajille.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 25.5.2016 Laatusuositukseen kirjatun henkilöstön vähimmäismäärää ei saa pienentää (121 kB)
Valviran selvityksessä potilaiden kaltoinkohtelun riskiä lisäsivät henkilöresurssien puute ja kiire. Tämän luulisi olevan selvä viesti maamme hallitukselle.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 29.4.2016 Valtuuston julkilausuma Terveys- ja hyvinvointimenot eivät pienene yhtiöittämisellä (67 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n valtuusto ei hyväksy julkisten palveluiden yhtiöittämistä ja vaatii ikäihmisten avuntarpeeseen vastaamista jo tänään.
PDF-tiedostoFullmäktigemöte 2016 Uttalande (178 kB)
Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf:s fullmäktige godkänner inte bolagisering av de offentliga tjänsterna och kräver att man svarar på åldringarnas hjälpbehov redan i dag.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 8.4.2016 Hallitus taas heikoimpien kukkarolla (82 kB)
Hallitusohjelman kuntiin kohdistuneet säästöt eivät ole toteutumassa täysimääräisinä, koska kaikki kunnat eivät ole nostaneet sosiaali- ja terveyspalvelumaksujaan. Tämän seurauksena on hallitus pitämässään kehysriihessä päättänyt, että säästöt korvataan esimerkiksi säätämällä kuntien sote-palveluille vähimmäismaksurajat tai päättämällä muista julkisen talouden säästöistä tai tulonlisäyksistä, kuten kiinteistöveron alarajan korotuksesta. Tavoiteltu tasapainovaikutus on yhteensä 130 milj. euroa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 18.3.2016 Normien purun nimissä isketään nyt kaikkein heikoimpia (80 kB)
Hallitus asetti ohjelmassaan miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Se on pyrkinyt luomaan kuvaa, että normienpurkutalkoissa vain vähennetään turhaa sääntelyä. Totuus on kuitenkin se, että normien purun nimissä viedään nyt eteenpäin kovaa leikkauslistaa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 22.2.2016 Eläkkeensaajat ja lapsiperheet VR:n lippu-uudistuksen rahoittajiksi (223 kB)
VR on kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi uudistamassa ja yksinkertaistamassa kaukoliikenteen lippuvalikoimaansa. Tavoite sinänsä on hyvä ja kannatettava. Hyvää uudistuksessa on se, että lippujen hinnat pääsääntöisesti laskevat. Näin on myös eläkkeensaajien kohdalla – mutta ei kuitenkaan kaikkien kohdalla.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 19.2.2016 Vanhuspalvelulakia ei saa vesittää (305 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vastustaa jyrkästi hallituksen aikeita vesittää vasta vähän aikaa voimassa ollutta vanhuspalvelulakiamme.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 15.2.2016 Vanhuspalvelujen saatavuus ja toteutuminen on turvattava lähellä vanhusta (228 kB)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL lausui maan hallituksen linjauksista itsehallintojaon perusteiksi ja sote- uudistuksen askelmerkeiksi. EKL haluaa kiinnitettävän huomiota lain valmistelussa erityisesti vanhuspalvelujen turvaamiseen ja asemaan tulevaisuudessa.
PDF-tiedostoEKL Tiedote 2.2.2016 Päivitetystä sosiaaliturvaoppaasta tukea eläkkeensaajalle (194 kB)
Jokaisen eläkkeensaajan on hyvä tietää mistä apua ja neuvoa voi löytää osatakseen hakea tarvitsemiaan palveluja. Järjestöjen sosiaaliturvaopas on yksi apuväline, josta saa tukea näitä kysymyksiä pohdittaessa ja palveluita sekä etuuksia haettaessa.

Lausunto hallituksen linjauksista ja itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi löytyy tästä linkistä.