Eläketuki

Eläketuki 

pitkään työttömänä olleilden tuki 60 vuotta täyttäneille

Kelan myöntämä eläketuki turvaa toimeentuloa pitkäaikaistyöttömälle, joka on täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016.

 • Tuki on takuueläkkeen suuruinen. Vuonna 2018 se on 775,27 €/kk

 • Tukea maksetaan siihen saakka, kun henkilö siirtyy esimerkiksi työeläkkeelle

 • Tuen maksaminen päättyy viimeistään silloin, kun henkilö täyttää 65 vuotta

Eläketukea voi saada henkilö, joka;

 • asuu Suomessa
 • on syntynyt 1.6.1952-31.8.1956
  •  eli täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016
 • on pitkäaikaistyötön
 • on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016 ja
 • on saanut 1.9.2010-31.8.2016 työmarkkinatukea vähintään 1 250 päivää tai enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivää

Eläketuki on etuus, joka on voimassa vain tietyn ajanjakson. Kela arvioi keväällä 2017 eläketuen saajia olevan noin 5 300.

Kela alkanut maksamaan etuutta kesäkuusta 2017 alkaen.Tuki voidaan myöntää takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.

Eläketuki on verollinen etuus. Jos eläketuki on ainoa tulonlähde, ennakonpidätysprosentti on 0.

Kela on lähettänyt 8.5.2017 alkaen kirjeen ja hakemuslomakkeen niille henkilöille, joilla Kelan tietojen mukaan on todennäköisesti oikeus eläketukeen.

Jos kirjettä ei ole saanut ja arvioi olevansa oikeutettu eläketukeen, voi täyttää ja tulostaa hakemuslomakkeen Kelan verkkosivuilta. Eläketukea haetaan lomakkeella Eläketuki (ET1). Hakemus postitetaan Kelaan. Kelan verkkoasiointipalvelun viestitoiminnolla voi kysyä lisäkysymyksiä kaikista etuuksista.

Eläketuki päättyy, kun eläketuen saaja:

 • siirtyy eläkkeelle
  • jos siirtyy eläkkeelle alle 65 -vuotiaana ja työeläke on pieni, voi hakea kansaneläkettä varhennettuna vanhuuseläkkeenä (pysyvä varhennusvähennys kansaneläkkeeseen)
 • täyttää 65 vuotta 
  • jos työeläke on pieni tai sitä ei ole kertynyt, voi hakea kansaneläkettä ja takuueläkettä

Kelan verkkossivuilta löytyy lisätietoa. Eläketuen sivustolla on tietoa tietoa eläketuen hakemisesta, hakulomake ja -ohjeet sekä muuta tarpeellista, kuten tietoa muiden etuuksien vaikutuksista eläketukeen. Hakemukset ohessa.

 Lisätietoa: www.kela.fi/elaketuki ja www.kela.fi/web/sv/pensionsstod