Työeläkkeiden indeksitarkistukset

Kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan kalenterivuosittain tammikuun alussa työeläkeindeksillä.

Uutta alkavaa eläkettä laskettaessa työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella.

Indeksitarkistukset aina tulevalle vuodelle tehdään kuluttajahintojen ja palkkojen muutoksista kolmannelta vuosineljännekseltä seuraavan vuoden kolmannelle vuosineljännekselle. Eli siis lokakuun alusta seuraavan vuoden syyskuun loppuun. Työeläkeindeksiä laskettaessa on palkkojen painarvo 20% ja kuluttajahintojen painoarvo 80%.

Palkkakertoimessa luvut ovat toisinpäin: hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkkatason 80 prosenttia.

Työeläkeindeksiä käytetään maksussa olevien eläkkeiden tarkistamiseen. Palkkakerrointa on käytetty vuodesta 2005 lähtien työaikaisten ansioiden, yrittäjätulojen ja työeläkelaeissa säädettyjen rajamäärien sekä vapaakirjojen tarkistamiseen.

Vuoteen 2012 asti työeläkejärjestelmässä oli käytössä vielä kolmaskin indeksi, ns. TEL-puoliväli-indeksi. Sitä käytettiin uusien eläkkeiden laskemiseen niissä tapauksissa, joissa eläke lasketaan ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan. TEL-puoliväli-indeksissä niin hinta- kuin ansiotasonkin muutoksen osuus on 50 prosenttia.

Pääset tutkailemaan eri vuosien indeksilukuja klikkaamalla TÄSTÄ. 

Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2018

Vuoteen 2017 verrattuna työeläkeindeksi nousee 0,55 prosenttia ja palkkakerroin 0,14 prosenttia.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,391. Vuoteen 2017 verrattuna palkkakerroin nousee 0,14 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi 2548 on vuonna 2018. Työeläkeindeksi nousee 0,55 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaisten maksussa olevien ansio- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet, luopumiseläkkeet ja luopumistuet, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen kuntoutusraha sekä virkamieslain mukainen toistuva korvaus.

STM:n tiedote (26.10.2017)

Lisätietoa eläkkeiden indeksoinnista