Kansaneläkeindeksi

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun vuosittain kolmannen vuosineljänneksen keskimääräisen hintatason perusteella.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Indeksoinnin tarkoitus on säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa kuluttajahintatason muutokseen.

Kansaneläkeindeksi vuonna 2018

Eduskunta päätti hallituksen esityksestä, että kansaneläkeindeksi pysyy vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. Kelan maksamien, kansaneläkkeeseen sidottujen etuuksien euromäärät säilyvät siis samoina kuin tänä vuonna.

Eduskunta kuitenkin teki muutamia tasokorotuksia tai muita lakimuutoksia, jotka vaikuttavat joidenkin kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin.

Takuueläkkeeseen tuli vuodenvaihteessa 15,01 euron korotus. 

Vuonna 2018 takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä suureni 760,26 eurosta 775,27 euroon. Kansaneläke on sama kuin kuin vuonna 2017 eli yksin asuvalle 628,85 e/kk ja parisuhteessa elävälle 557,79 e/kk.

Lesken alkueläke on 324,33 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 101,59 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 59,68 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 21,93 e/kk.

Löydät eläkkeiden ja eläke-etuuksien euromäärät vuonna 2018 klikkaamalla tästä.

Indeksiin sidotut eläkkeet pienenivät vuonna 2017

Eduskunnan hyväksymä 0,85 % leikkaus on pysyvä. Rintamalisää ja veteraanilisää ei kuitenkaan pienennetty.