« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Edunvalvonta » Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki

 

Eläkettä saavan hoitotuki vuonna 2019

Hoitotuen tavoitteena on tukea kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa ja korvata sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia

 

Edellytykset

 • toimintakyky on alentunut vähintään vuoden ajan

 • avuntarve henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella

 • ohjauksen ja valvonnan tarve

 • Ei edellytetä erityiskustannuksia, mutta voivat vaikuttavaa tuen määrää korottavasti (perustuesta korotettuun) => Itse maksetut osuudet sairaanhoidosta (lääkäri ja lääkekulut…), sairaus- ja kuntoutusmatkoista, kotipalvelusta (esim. siivous) tai erityisruokavaliosta. Muista kuitit tai muut selvitykset

 

Hoitotuen hakeminen

 • Haetaan Kelasta

 • Voidaan myöntää takautuvasti ½ vuoden ajalta

 • Hoitotuki on verotonta tuloa. Hoitotukeen eivät vaikuta tulot eikä omaisuus

 • Lääkärinlausunto

* C-lääkärinlausunto (max. ½ vuotta vanha). Myös B-lääkärinlausunto käy, jos siitä ilmenevät tarvittavat tiedot

* Voit halutessasi liittää mukaan myös asuinkuntasi sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän tai muun tilanteesi tuntevan  henkilön antaman selvitys/kuvaus avuntarpeesta, käytetyt palvelut ja erityiskustannuksista.

 

Perushoitotuki 70,52 €/kk

Eläkkeensaaja tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella

säännöllisesti, vähintään viikoittain toistuvaa apua tai ohjausta ja valvontaa

 

Erityiskustannusten korottava vaikutus mahdollista perustuesta korotetuun tukeen!

 

Korotettu hoitotuki 153,63 €/kk

Eläkkeensaaja tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä, aikaa vievää apua, huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa

 

Ylin hoitotuki 324,85 €/kk

Eläkkeensaaja on yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa

 

Mitä erityiskustannuksia hyväksytään?

 • Tarpeelliset, ylimääräiset ja jatkuvat kustannukset, joista on vastattu itse. Kustannukset johtuvat toimintakykyä heikentävästä sairaudesta, viasta tai vammasta

 • Kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset

 • Palveluasumisen ja tuetun asumisen yhteydessä aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset

 • Laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset, ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, §7c) pitkäaikaisen laitoshoidon maksua.

 • Lääkärin tai hammaslääkärin antamasta hoidosta aiheutuvat kustannukset

 • Lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset

 • Sellaiset hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet 4 tai 5 kohdassa tarkoitetuista huomioon otettavista hoidoista tai kuntoutuksesta

 • Lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä annetuissa säädöksissä tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset.

 

Lisätietoa: www.kela.fihttp://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki, www.sosiaaliturvaopas.fi

Lomake: EV256 

 


23.9.2019 klo 16:38:19